Figyelem! Az oldal betöltődése kis időt vesz igénybe, kérem, várjon!

Hangfelvételi adatlap

a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező

Tudnivalók »

Személyes adatok

Kapcsolattartási adatok

Az e-mail vagy a telefonszám megadása kötelező!

Hangfelvételi adatok

Kérjük, egyik mezőt se jelölje, ha Ön nem volt sem szólista, sem a felvételt készítő zenekar tagja. Ne jelölje a mezőket, ha Ön pl. stúdiózenészként vett részt a felvétel készítésében.

A Hangfelvételi adatlap a kereskedelmi forgalomba hozott hangfelvételek sugárzási jogdíjának felosztásához szükséges, és az Ön előadóművészi szereplésével készült hangfelvételek adatait tartalmazza.

Ahhoz, hogy hangfelvételeit a jogdíjak felosztásakor figyelembe tudjuk venni, az adatlapokat megfelelően kitöltve el kell juttatnia az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület címére (1033 Budapest, Vörösvári út 101.). A hangfelvételi adatlap kizárólag a személyi adatlappal együtt érvényes, önállóan nem dolgozható fel. Kérjük ezért, hogy ha korábban nem nyújtotta még be személyi adatlapját, vagy az abban szereplő valamely adata megváltozott volna, úgy töltse ki és jutassa el az EJI-hez a személyi adatlapot is. A személyi adatlapot nem szükséges (ismételten) kitöltenie, ha korábban ezt már megtette és az abban feltüntetett adatai nem változtak meg.

Kérjük, hogy az adatlapot számítógéppel töltse ki, majd - ha nem rendelkezik fokozott biztonságú elektronikus aláírással - kinyomtatás után írja alá, ellenkező esetben az adatokat nem tudjuk feldolgozni, és így az igénye elveszhet!

Kérjük, komolyzenei felvételek regisztrálását megelőzően tekintse meg az e célból létrehozott útmutatónkat is.

A Hangfelvételi adatlapra írja be minden olyan kereskedelmi forgalomba került hangfelvételének adatait, amelyen Ön előadóművészként szerepelt és amely kereskedelmi forgalomba került. Ne írja be az adatlapra az olyan hangfelvételeit, amelyek nem kerültek kereskedelmi forgalomba, pl. a kizárólag rádiófelvételen létező anyagokat.

Az adatlap véglegesítését követően kérjük, az adatlapot nyomtassa ki. Hangfelvételi adatlap minden egyes oldalát alá kell írni, ezzel jelezve a közölt adatok hiteleségét. A valótlan adatok közlésével okozott kárt meg kell téríteni. Az EJI fenntartja a jogot arra, hogy a valótlan adatok közlése alapján kifizetett jogdíjat visszakövetelje.

Az adatlapon feltüntetett adatok biztonságos internetkapcsolaton keresztül elektronikus úton is megküldésre kerülnek az EJI részére. Az automatikus adattovábbítás kizárólagos célja az igények gyors és hibamentes feldolgozásának biztosítása, az így tudomásunkra jutott adatokat azonban csak akkor használjuk fel, ha az aláírt adatlapok is megérkeznek címünkre. Ha az adatok rögzítését, vagy az adatlap kinyomtatását követően az adatokat ismételten módosítani kívánja, bármikor megteheti. Kérjük, ebben az esetben csak a javított változatot küldje meg számunkra postai úton.

Ha nem kívánja, hogy adatai elektronikus úton is megküldésre kerüljenek, kérésére adatlapjainkat postai úton is megküldjük Önnek.

Ha a kitöltéssel kapcsolatban bármilyen további tájékoztatásra van szüksége, kérjük, hívja az EJI Ügyfélszolgálatát az (1) 479-51-64-es telefonszámon.

A *-gal jelölt kötelező mezők mind kitöltendők!