Közös jogkezelésre adott megbízás korlátozása

a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező

Tudnivalók »

Személyes adatok

Kapcsolattartási adatok

Az e-mail vagy a telefonszám megadása kötelező!

Mandátumkorlátozás típusa

I. Közös jogkezelésre adott megbízás területi korlátozása, ha Ön külföldi közös jogkezelő szervezetnek is tagja

Ha már belépett valamelyik előadóművészeket képviselő külföldi közös jogkezelő szervezetbe, kérem, adja meg az érintett szervezet nevét, és hogy Önt mely ország(ok)ban képviseli. A jelölt ország(ok)ra és jog(ok)ra vonatkozóan az EJI NEM fogja az Ön képviseletét ellátni.

II. Ha nem kívánja, hogy az EJI a világ összes országában képviselje Önt, kérem, jelölje meg az alábbi listában, hogy megbízása mely országokra NEM terjed ki.

III. Ha Ön azt kívánja, hogy az EJI csak Magyarországon, vagy a világ összes országában képviselje, jelölje be az alábbi mezők közül az egyiket

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda tevékenységét - a Felosztási Szabályzat rendelkezései szerint - a világ valamennyi országában ellátja. Ha ezt a képviseleti jogot nem kívánja korlátozni, akkor a személyi adatlap mellékletet nem kell kitöltenie.

Kérjük ezért, hogy a személyi adatlapnak ezt a mellékletét csak akkor töltse ki, ha

  • nem kívánja, hogy az EJI a világ minden országában ellássa az Ön képviseletét, vagy
  • nem kívánja, hogy az EJI valamennyi közösen kezelt jog vonatkozásában ellássa az Ön képviseletét, vagy
  • ha - a korábbi korlátozást követően - ismét az egész világra, vagy minden jogra ki akarja terjeszteni az EJI képviseleti jogát.

A személyi adatlapnak ez a melléklete csak a személyi adatlappal együtt érvényes.

A képviseleti jog korlátozásának alapvetően két esete van.

Az első, ha Ön egy külföldi közös jogkezelő szervezetnek is tagja. Ebben az esetben az EJI csak azokban az országokban láthatja el az Ön képviseletét, amelyek nem szerepelnek az említett külföldi közös jogkezelő szervezetnek adott megbízásában. Kérjük ezért, hogy a személyi adatlap mellékletében mindig jelezze, ha Ön egy külföldi jogkezelőnek is tagja.

A másik eset, ha Ön annak ellenére sem kívánja, hogy az EJI egyes külföldi országokban képviselje Önt, hogy belépett volna egy másik, külföldi közös jogkezelő szervezetbe. Ebben az esetben az EJI a melléklet II. részében feltüntetett országokban nem fogja az Ön képviseletét ellátni, arról Önnek egyedileg kell gondoskodnia.

Ha Ön, külföldi közös jogkezelő szervezetben létrehozott tagságától függetlenül azt kívánja, hogy az EJI kizárólag Magyarországon lássa el képviseletét, kérjük, ezt jelölje a melléklet III. részében.

Önnek arra is lehetősége van, hogy más közös jogkezelő szervezetnek korábban adott megbízással ellentétesen úgy döntsön, hogy az EJI ismét a világ valamennyi országában lássa el az Ön képviseletét. Ebben az esetben kérjük, hogy válassza a melléklet III. részének megfelelő pontját. Kérjük, hogy e döntéséről – a mandátumok ütközésének elkerülése érdekében – egyidejűleg tájékoztassa az érintett külföldi közös jogkezelő szervezete(ke)t is.

Kérjük, hogy az adatlapot számítógéppel töltse ki, majd a kitöltött adatlapot nyomtassa ki és jutassa el az EJI-hez. A kinyomtatott melléklet minden oldalát alá kell írni, ezzel jelezve a közölt adatok hitelességét.

A valótlan adatok közlésével okozott kárt meg kell téríteni. Az EJI fenntartja a jogot arra, hogy a valótlan adatok közlése alapján kifizetett jogdíjat visszakövetelje.

Az adatlapon feltüntetett adatok biztonságos internetkapcsolaton keresztül elektronikus úton is megküldésre kerülnek az EJI részére. Az automatikus adattovábbítás kizárólagos célja az igények gyors és hibamentes feldolgozásának biztosítása, az így tudomásunkra jutott adatokat azonban csak akkor használjuk fel, ha az aláírt adatlapok is megérkeznek címünkre. Ha az adatok rögzítését, vagy az adatlap kinyomtatását követően az adatokat ismételten módosítani kívánja, bármikor megteheti. Kérjük, ebben az esetben csak a javított változatot küldje meg számunkra postai úton.

Ha nem kívánja, hogy adatai elektronikus úton is megküldésre kerüljenek, kérésére adatlapjainkat postai úton is megküldjük Önnek.

Ha a kitöltéssel kapcsolatban bármilyen további tájékoztatásra van szüksége, kérjük, hívja az EJI Ügyfélszolgálatát az (1) 479-51-64-es telefonszámon.

A mandátumkorlátozás egy vagy több sorának adataiban hiba vagy hiányosság van. Az adatlap így nem rögzíthető!

Legalább egy ország kiválasztása kötelező! Az adatlap így nem rögzíthető!