Személyi adatlap

a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező

Tudnivalók »

Személyes adatok

Kérjük, hogy több művésznév esetén pontosvesszővel (;) válassza el azokat egymástól.

Állandó lakcím

Értesítési cím

Elérhetőség

Vállalkozási adatok

Ha a jogdíjat egyéni vállalkozása, vagy a gazdasági társasága részére kéri kifizetni, szíveskedjék az alábbi adatokat is kitölteni.

Előadóművészi adatok

Előadóművészi fő tevékenységem:

Tagsági adatok

Jelenleg melyik zenekar, kórus, vagy más együttes tagja? Kérjük, adja meg az együttes nevét és a tagsági viszony kezdetét! Együttes tagjaként készített hangfelvétel esetén kérjük, hogy a Hangfelvétel Adatlapon mindig tüntesse fel az együttes nevét és a tagjainak számát a hangfelvétel időpontjában!

Korábban melyik önálló néven szereplő zenekar, kórus, vagy más együttes tagja volt? Kérjük, adja meg volt együttesének nevét, valamint a tagsági viszony kezdetét és végét. Együttes tagjaként készített hangfelvétel esetén kérjük, hogy a Hangfelvétel Adatlapon mindig tüntesse fel az együttes nevét és a tagjainak számát a hangfelvétel időpontjában!

Ahhoz, hogy Önt a jogdíjak felosztásakor jogosultként nyilvántartásba tudjuk venni, a személyi adatlapot megfelelően kitöltve el kell juttatnia az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület címére (1033 Budapest, Vörösvári út 101.). Ugyancsak ezt az adatlapot kell kitöltenie, ha az EJI részére átadott valamely adata (pl. telefonszáma, számlaszáma) megváltozott.

A személyi adatlap megfelelő kitöltése és megküldése a jogdíj kifizetésének elengedhetetlen feltétele.

Kérjük, hogy az adatlapot számítógéppel töltse ki, majd - ha nem rendelkezik fokozott biztonságú elektronikus aláírással - kinyomtatás után írja alá, és postai úton küldje meg számunkra, ellenkező esetben az adatokat nem tudjuk feldolgozni, és így az igénye elveszhet!

A személyi adatlap az Ön előadóművészi jogosultként történő nyilvántartásba vételéhez és a jogdíj átutalásához szükséges, és az ennek megfelelő adatokat tartalmazza. A kinyomtatott személyi adatlap mindkét oldalát alá kell írni, ezzel jelezve a közölt adatok hitelességét. A valótlan adatok közlésével okozott kárt meg kell téríteni. Az EJI fenntartja a jogot arra, hogy a valótlan adatok közlése alapján kifizetett jogdíjat visszakövetelje.

Az adatlapon feltüntetett adatok biztonságos internetkapcsolaton keresztül elektronikus úton is megküldésre kerülnek az EJI részére. Az automatikus adattovábbítás kizárólagos célja az igények gyors és hibamentes feldolgozásának biztosítása, az így tudomásunkra jutott adatokat azonban csak akkor használjuk fel, ha az aláírt adatlapok is megérkeznek címünkre. Ha az adatok rögzítését, vagy az adatlap kinyomtatását követően az adatokat ismételten módosítani kívánja, bármikor megteheti. Kérjük, ebben az esetben csak a javított változatot küldje meg számunkra postai úton.

Ha nem kívánja, hogy adatai elektronikus úton is megküldésre kerüljenek, kérésére adatlapjainkat postai úton is megküldjük Önnek.

Ha a kitöltéssel kapcsolatban bármilyen további tájékoztatásra van szüksége, kérjük, hívja az EJI Ügyfélszolgálatát az (1) 479-51-64-es telefonszámon.

A *-gal jelölt kötelező mezők mind kitöltendők!

Legalább egy főtevékenység jelleg megadása kötelező!

Minden megadott jelenlegi vagy korábbi együttes minden adata kötelező!

Jelenlegi együttesek:
  • az együttes neve nem ismétlődhet
  • a tagság kezdete legyen nagyobb 1940. január 1-jénél
  • a tagság kezdete legfeljebb az aktuális év-hónap lehet.
Korábbi együttesek:
  • a tagság kezdete legyen nagyobb 1940. január 1-jénél
  • a tagság kezdete legfeljebb az aktuális év-hónap lehet
  • a tagság vége nem lehet kisebb a tagság kezdeténél
  • a tagság vége legfeljebb az aktuális év-hónap lehet.