A Küldöttgyűlés elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével megtartott ülésére vonatkozó szabályok

Az EJI ügyvezetése (Elnökség) – tekintettel a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 4.§-a alapján az alábbiak szerint határozza meg az Egyesület döntéshozó szervének (Küldöttgyűlés) elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével megtartott ülésére vonatkozó szabályait és e szabályok tagokkal való közlésének módját.

1. Az EJI Alapszabályában, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt szabályok alkalmazása

1.1. Az EJI létesítő okiratának (Alapszabályának) rendelkezéseit a Küldöttgyűlés elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével való megtartására a jelen szabályzat szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

1.2. Az EJI felügyelőbizottsága tagjainak, valamint állandó könyvvizsgálójának tájékoztatására és a Küldöttgyűlés elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével megtartott ülésén (a továbbiakban: „Ülés”) való részvételére vonatkozóan az EJI Alapszabályában, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve a jelen szabályzatban foglaltakat a tagokkal azonos módon alkalmazni kell.

1.3. Jelen szabályzat 2020. május 5. napján lép hatályba és a 102/2020. (IV. 10.) Kormány rendelettel azonos ideig marad hatályban.

2. A döntéshozó szerv ülésére szóló meghívó

2.1. Az Ülés meghívóját legkésőbb az Ülést megelőző 15 nappal korábban, írásbeli, igazolható módon kell elküldeni az Ülés időpontja, a napirendi pontok és a határozatképtelenség esetén megismételt Küldöttgyűlés időpontjának megjelölésével.

2.2. A napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás nem mellőzhető, a napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

2.3. A meghívóhoz csatoltan meg kell küldeni a határozati javaslatok tervezetét.

2.4. A Meghívóban szerepeltetni kell azt a tájékoztatást, hogy a Küldöttgyűlés elektronikus hírközlési eszköz használatával tartja meg ülését.

2.5. Amennyiben a meghívó kiküldése és az Ülés időpontja között időszakban a veszélyhelyzet megszűntetésre kerül, vagyis jogszabályváltozás okán jelen szabályzat hatályát veszti, a Küldöttgyűlés ülését a jelen szabályzat szerint megküldött meghívó alapján kell megtartani.

2.6. A 2.5. pontra figyelemmel az Ülés meghívóját úgy kell összeállítani, hogy az az Alapszabály jelen szabályzattal nem módosított rendelkezései alapján alkalmas legyen a Küldöttgyűlés általános szabályok szerinti összehívására.

3. Az Ülésen való részvétellel kapcsolatos szabályok

3.1 Az Elnökség megállapítja, hogy az Elnökség tagjai a Küldöttgyűlés valamennyi tagját személyesen ismerik. Tekintettel erre a körülményre a küldöttek személyazonosságának külön igazolására nincsen szükség.

3.2 Az Ülésen való részvételi jogukat az Alapszabály 9.1.16. pontja szerinti személyek, valamint az állandó könyvvizsgáló a jelen szabályzat 3.3. pontja szerinti elektronikus hírközlő eszköz útján gyakorolják.

3.3. Az Ülés lebonyolítására igénybe vehető elektronikus hírközlési eszközként az EJI Elnöksége a Zoom Video Communications, Inc. által fejlesztett ZOOM elnevezésű informatikai alkalmazást (a továbbiakban: „Alkalmazás”) határozza meg. Az EJI elnöksége az Alkalmazás használatával kapcsolatos valamennyi lényeges információt a Küldöttgyűlés, az Alapszabály 9.1.16. pontja szerinti egyéb résztvevők, illetve az állandó könyvvizsgáló rendelkezésére bocsát, legkésőbb az Ülést megelőző 5. napig.

3.4. A meghívottak (Küldöttek, az Elnökség tagjai, az Igazgató, a Felügyelőbizottság tagjai, a Jogdíjbizottságok tagjai), az Ülésen való részvételi szándékukat nem kötelesek előre jelezni.

3.5. Az Egyesület meghívottnak nem minősülő tagjai az Ülésen való részvételi szándékukat legkésőbb az Ülést megelőző 5. napig jelzik az EJI Elnöksége felé. A részvételi szándék jelen pont szerinti jelzése az Ülésen való részvétel feltétele.

4. Az Ülés lebonyolításának rendje

4.1. Az Ülés levezető elnöke az EJI elnöke (a továbbiakban: „Elnök”). Az Elnök akadályoztatása esetén az Ülést az Elnökség által kijelölt másik elnökségi tag vezeti le.

4.2. Az elektronikus hírközlési eszköz útján megtartott Küldöttgyűlés nyílt szavazással meghozandó határozatait oly módon hozza meg, hogy a levezető elnök a résztvevő, szavazati joggal rendelkező tagokat nevük kezdőbetűinek sorrendjében hívja fel arra, hogy szavazatukat, illetve tartózkodásukat jelezzék a Küldöttgyűlés számára.

4.3. Az elektronikus hírközlési eszköz útján megtartott Küldöttgyűlés titkos szavazással meghozandó határozatait az Alkalmazás „Polling” funkciója révén hozza meg.

5. Jegyzőkönyv, jelenléti ív

5.1. Az Ülésről az Alapszabály 9.1.20. pontjával ellentétben jelenléti ívet nem kell felvenni.

5.2. Az Ülés jegyzőkönyvvezetője a szabályzat 3.1. pontja szerinti levezető elnök, a jegyzőkönyvet az ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá.

5.3. Az Ülésről készült jegyzőkönyvnek az Alapszabály 9.1.20. pontján túlmenően tartalmaznia kell az Ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok nevét, valamint az EJI nyilvántartásában szereplő állandó lakcímét is.

5.4. A Küldöttgyűlés helyszíneként az elektronikusan megtartott Ülés körülményeit kell rögzíteni a jegyzőkönyvben.

6. A tagok tájékoztatása az elektronikus hírközlési eszköz alkalmazására vonatkozó sajátos rendelkezésekről

6.1. Jelen szabályzatot az Elnökség legkésőbb az Ülés meghívójának kiküldésével egyidejűleg megküldi a Küldöttek, az Elnökség tagjai, az Igazgató, a Felügyelőbizottság tagjai, a Jogdíjbizottságok tagjai, valamint az állandó könyvvizsgáló részére.

6.2. Az Elnökség a jelen szabályzatot, valamint a Küldöttgyűlés megtartásának módjáról és időpontjáról szóló tájékoztatást legkésőbb az Ülés meghívójának kiküldését követő munkanapon honlapján (www.eji.hu) közzéteszi.

6.3. Az EJI Elnöksége az Ülésen hozott döntésekről legkésőbb az ülést követő 5 napon belül tájékoztatja a küldötteket.

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk

Fesztbaum Béla: A színház számomra szenvedély

Fesztbaum Béla a színházi jelmez mögött mindig az embert keresi, és a hangot, amellyel üzenetet tud közvetíteni múlt és jelen között.

Szulák Andrea: A színház csapatjáték, nem jó, ha valaki túl sok a színpadon

Elegancia, közvetlenség, humor, hiteleség – Szulák Andrea igazi díva, akinek minden rezdülése, vibrálása érzékeny összhangban áll.

Füstös Bálint: Zeneszeretőből fanatikussá váltam

Füstös Bálint kamaszkora óta a zene szerelmese, gitárját szinte soha sem hagyja magára, gondolatai minden pillanatban a zene körül forognak. Tehetségét a zene világa hamar felismerte. 2014-ben alapította meg Törőcsik Kristóffal és Lábas Vikivel közösen a Margaret Island zenekart. 

Bródy János: Minden dal egy kicsit olyan, mintha a gyermekem lenne

Az Illés-együttes volt a kezdet, a lázadó kamaszkor, az első nagy szerelmek és csalódások korszaka. A Fonográf idején értem igazán tudatos művésszé és az első szólólemezem sikere avatott engem önálló előadóvá. 

Koncz Zsuzsa: Hiszek a dalok erejében

Rájöttem, a dalokkal olyan eszköz van a kezemben, amellyel kifejezhetem, kiénekelhetem azt, hogy milyennek látom a világot. - Interjú Koncz Zsuzsával

Litkai Gergely: A stand-up több mint vicceseket mondani a színpadon

A jó stand-up strukturált, több rétegű, érzelmeket ébreszt, gondolkodásra ösztönöz. Erre pedig tudatosan kell készülni, mert ez már írói és előadói képesség, amit lehet és kell is fejleszteni. - Interjú Litkai Gergellyel


Eseménynaptár

2020
02/
28

Hangfelvételek regisztrációs határideje

2020
05/
20

Küldöttgyűlés (elektronikus hírközlési eszköz útján)

2020
06/
30

Jogdíjkifizetés (külföldi jogdíjak)

2020
06/
30

Jogdíjkifizetés (2019. évi rádiós, lehívásos, háttérzenei és kiegészítő díjak, külföldi jogdíjak)

2020
09/
15

Audiovizuális adatlapok regisztrációs határideje

2020
10/
31

Jogdíjkifizetés (audiovizuális jogdíj, ismétlési jogdíj, külföldi jogdíjak)