Melléklet

a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt elvégzett jogdíjfelosztásokra vonatMelléklet a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt elvégzett jogdíjfelosztásokra vonatkozó különleges rendelkezésekrőlkozó különleges rendelkezésekről

A Küldöttgyűlés
- a jogdíjak felosztási ütemének fenntarthatósága érdekében,
- tekintettel ugyanakkor a koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetből fakadó jogszabályi korlátozásokra,
- tekintettel továbbá az E/3/2020-04-03 számú elnökségi határozattal elrendelt, az egyesület munkaszervezetének a jogdíjak felosztásával kapcsolatos irodai munkavégzését is érintő korlátozásokra,
úgy határoz, hogy a Felosztási Szabályzat egyes rendelkezéseit – a jelen határozatban megjelölt átmeneti időre – az alábbi, aláhúzással jelölt módosításokkal kell alkalmazni:

1. Az I. rész (Általános rendelkezések) 2.3. pontjának módosítása:

2.3. A jogosult által benyújtott adatlapokat az EJI csak a formai követelmények megléte szempontjából ellenőrzi, minden egyéb tekintetben az előadóművészek nyilatkozatainak megfelelően köteles eljárni, így saját hatáskörben jogosultságot nem hozhat létre, azt nem módosíthatja vagy szűntetheti meg. Az EJI nem vizsgálja, hogy az elektronikusan és papíron egyaránt benyújtott adatlap adatai egymással tartalmilag megegyeznek-e, az azonosságot vélelmezni kell és a jogdíjfelosztás során az elektronikusan benyújtott adatlapot kell figyelembe venni. Ha az előadóművész által benyújtott adatlapon szereplő adatok hiányosak, egymásnak ellentmondóak, vagy egyébként alapos kétely merül fel arra vonatkozóan, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelőek, az érintett előadóművésszel való kapcsolatfelvétel útján vagy más, hitelt érdemlő módon meg kell kísérelni azok, az előadóművész által történő kiegészítését vagy pontosítását. Ennek érdekében az érintett előadóművészt (előadóművészeket) az EJI ismételten nyilatkozat tételre hívhatja fel. Az adatlap jogdíjfelosztásban való figyelembevételét az EJI felfüggesztheti mindaddig, amíg az adatlapok kiegészítése, vagy pontosítása megtörténik. Az EJI az adatlapokon az előadóművész által feltüntetett adatok közül kizárólag a nyilvánvaló elírásokat javíthatja.

2. A II. rész (Rádiós játszási jogdíj) 2.3.1. pontjának módosítása:

2.3.1. A jogdíjat minden felosztási időszakban azok között a kereskedelmi forgalomba hozott hangfelvételek között kell felosztani, amelyek a játszási listákon szerepelnek. A felosztásban az a hangfelvétel vehet részt, amely a nyilvánossághoz közvetítésekor védelem alatt állt. Az egy hangfelvételre eső jogdíj összegét a hangfelvételek játszási listákon szereplő percideje – tényleges időtartama – szerint kell megállapítani, olyan kerekítéssel, hogy a percidő öttel mindig osztható legyen. Ha a játszási listán szereplő adatok szerint egy könnyűzenei műfajú előadás, vagy annak részlete egy percnél hosszabb, úgy a tényleges időtartamtól függetlenül a könnyűzenei műfajú előadást és annak részletét 5 perc hosszúságúnak kell tekinteni. Ugyancsak 5 perc hosszúságúnak kell tekinteni a hangfelvétel hosszát a felosztás során, ha a játszási listán szereplő adatok alapján nem állapítható meg egyértelműen a könnyűzenei műfajú előadás tényleges játszási hossza. Minden olyan játszási listán szereplő hangfelvételt, amelynek műfaja 2020. március 31. napját megelőzően nem került beállításra, könnyűzenei műfajú hangfelvételnek kell tekinteni.

3. A II. rész (Rádiós játszási jogdíj) 2.3.4. pontjának módosítása

Ha a kereskedelmi hangfelvétel valamely műsorszám, vagy előzetes főcímzenéjeként, kötő-, vége-, stáblista stb. zenéjeként kerül felhasználásra („használati zene”), minden tíz elhangzást kell egy elhangzásnak tekinteni. Egy műsorszámon belüli többszöri elhangzást ilyen minőségben egy elhangzásnak kell tekinteni. Az elhangzások számát a legközelebbi tízzel osztható számra felfelé kell kerekíteni. A használati zenét egyéb tekintetben a könnyűzenei műfajú hangfelvételekre (2.3.1. pont) vonatkozó szabályok szerint kell kezelni. Arról, hogy valamely hangfelvétel használati zeneként került-e felhasználásra, a rendelkezésre álló adatok összessége, így különösen a játszási gyakoriság, az egyes lejátszások hosszát figyelembe véve kell meghatározni. Nem kell alkalmazni a jelen pont rendelkezéseit azokra a játszási listán szereplő hangfelvételekre, amelynek használati zene jellege 2020. március 31. napját megelőzően nem került beállításra.

4. A II. rész (Rádiós játszási jogdíj) 2.4.1. pontjának módosítása

Az egy hangfelvételre eső jogdíj összegét a hangfelvételen szereplő előadóművészek között kell felosztani. A hangfelvételre eső jogdíj felosztását az előadóművészek között azon hangfelvételek esetén lehet megkezdeni, amelyek beazonosítása automatikusan, számítástechnikai eszközök segítségével, manuális feldolgozás nélkül elvégezhető. Az automatikusan nem azonosítható hangfelvételekre eső jogdíj felosztását az elődóművészek között a II. rész 2.6.1. pontjában meghatározott eljárással kell elvégezni. A hangfelvétel elkészítésében közreműködő előadóművészek körének megállapítása során az érintett előadóművészek, vagy közös jogkezelő szervezetük által benyújtott hangfelvételi adatlapokat, a hangfelvétel előállítója által az EJI valamely díjszabásának végrehajtására kötött megállapodás alapján az EJI rendelkezésére bocsátott adatokat, továbbá az I. Rész 5.3. pontja szerinti nyilatkozatokat kell figyelembe venni.

Ha a küldöttgyűlés másként nem rendelkezik, a jelen melléklet szerinti módosítások a veszélyhelyzet megszűntetése napjáig, de legalább 2020. július 15. napjáig maradnak hatályban.

Utoljára frissítve: 2020. május 21. napján

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk


Eseménynaptár

2020
02/
28

Hangfelvételek regisztrációs határideje

2020
05/
20

Küldöttgyűlés (elektronikus hírközlési eszköz útján)

2020
06/
30

Jogdíjkifizetés (külföldi jogdíjak)

2020
07/
03

Jogdíjkifizetés (2019. évi rádiós, lehívásos, háttérzenei és kiegészítő díjak, külföldi jogdíjak)

2020
08/
10

Audiovizuális adatlapok regisztrációs határideje

2020
08/
29

Jogdíjkifizetés (audiovizuális jogdíj, ismétlési jogdíj, külföldi jogdíjak)