EJI nyilvántartásba vétele (NKÖM közlemény)

Az SZTNH elnökének közlemény a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (Hivatalos Értesítő 2012. évi 34. száma)

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 92/E. § (4) bekezdése, valamint a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartására, felügyeletére, felügyeleti díjára, valamint e szervezetek nyilvántartásával, felügyeletével és díjszabásának jóváhagyásával kapcsolatos eljárásokban az elektronikus úton történő kapcsolattartásra vonatkozó részletes szabályokról szóló 307/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § b) pontja alapján a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Iroda a következő nyilvántartási adatokkal szerepel a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartásában (http://kjk.sztnh.gov.hu/):


1. A szervezet neve: Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Iroda
A szervezet rövidített elnevezése: MSZSZ-EJI
A szervezet idegen nyelvű elnevezése: –
A szervezet címe: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
A szervezet képviselőjének neve: dr. Gyimesi László (elnök)
A szervezet képviselőjének címe: 1133 Budapest, Kárpát u. 42.
A szervezet képviselőjének neve: dr. Tomori Pál (igazgató)
A szervezet képviselőjének címe: 2014 Csobánka, Hanfland krt. 5.
A szervezet honlapja: www.eji.hu
A szervezet elektronikus levelezési címe: info@eji.hu
A szervezet pénzforgalmi számlája: 10800007-02814005-00000000
A pénzforgalmi szolgáltató neve és székhelye: Citibank Zrt. 1051 Budapest, Szabadság tér 7.
A szervezet pénzforgalmi számlája: 10800007-12814013-00000000
A pénzforgalmi szolgáltató neve és székhelye: Citibank Zrt. 1051 Budapest, Szabadság tér 7.
A szervezet pénzforgalmi számlája: 10800007-62814056-00000000
A pénzforgalmi szolgáltató neve és székhelye: Citibank Zrt. 1051 Budapest, Szabadság tér 7.
A szervezet pénzforgalmi számlája: 10800007-72814064-00000000
A pénzforgalmi szolgáltató neve és székhelye: Citibank Zrt. 1051 Budapest, Szabadság tér 7.
A közös jogkezelési tevékenység szempontjából jelentős szervezet amelynek a szervezet a tagja:
ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért
Societies' Council for the Collective Management of Performers' Rights (SCAPR)
International Performers Database Association (IPDA)
Association of European Performers' Organisations (AEPO-ARTIS)


2. A szervezet által végzett, az Szjt.-ben előírt közös jogkezelésbe tartozó szerzői és/vagy szomszédos vagyoni jogok:
2.02. A rádió- és a televízió-szervezetek műsorában sugárzott, a saját műsort vezeték útján a nyilvánossághoz
közvetítők műsorába belefoglalt, valamint a kép- vagy hanghordozón forgalomba hozott szerzői művek,
előadó-művészi teljesítmények, filmelőállítói teljesítmények és hangfelvételek magáncélú másolására tekintettel
fennálló díjigény [Szjt. 20. §]
2.07. Az előadóművészt a filmalkotásra vonatkozó bérbeadás jogának a film előállítójára történő átruházása, illetvee jog gyakorlásának számára történő engedélyezése esetén az előadása bérbeadással történő terjesztése ellenében megillető díjigény [Szjt. 23. § (6) bek., 73. § (3) bek.]
2.08. Az előadóművészt a hangfelvételbe foglalt műre vonatkozó bérbeadás jogának a hangfelvétel előállítójára történő átruházása, illetve e jog gyakorlásának számára történő engedélyezése esetén az előadása bérbeadással történő terjesztése ellenében megillető díjigény [Szjt. 23. § (6) bek., 73. § (3) bek,]
2.18. A rádió- vagy televízió-szervezet, illetve saját műsort a nyilvánossághoz vezeték útján vagy másként közvetítő műsorában sugárzott, illetve közvetített szerzői művek és előadóművészi teljesítmények – az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával – a nyilvánossághoz történő egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítésére tekintettel fennálló engedélyezési jog [Szjt. 28. § (2)–(5) bek., 73. § (3) bek.]
2.20. Az előadás sugárzás céljára készült rögzítésére tekintettel fennálló előadóművészi díjigény [Szjt. 74. § (2) bek.]
2.21. Az előadás nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítésére tekintettel fennálló előadóművészi díjigény [Szjt. 74. § (2) bek.]
2.22. A rögzített előadás nyilvánosság számára bármely módon történő olyan hozzáférhetővé tételének joga, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg [Szjt. 74. § (2) bek.]
2.23. Kereskedelmi célból kiadott hangfelvételen rögzített előadás vagy arról készült másolat sugárzására és bármilyen más módon történő nyilvánossághoz közvetítésére tekintettel fennálló előadóművészi díjigény [Szjt. 77. §]
2.25. Előadás hangfelvétele forgalomba hozott példányainak nyilvános haszonkölcsönbe adására és bérbeadására tekintettel az előadóművészeket megillető jog [Szjt. 78. §]


3. A szervezet által végzett, a jogosultak elhatározásán alapuló, a 2. pontban fel nem sorolt közös jogkezelésbe tartozó szerzői és/vagy szomszédos jogok az Szjt. megfelelő rendelkezéseinek megadásával: -

4. A jogkezelési tevékenységek:
4.1. a jogdíjak és a felhasználás egyéb feltételeinek megállapítása;
4.2. a jogdíjak és a felhasználás egyéb feltételeinek megállapításában való részvétel;
4.3. a felhasználás engedélyezése;
4.4. a felhasználásért járó jogdíj beszedése;
4.5. a díjazás iránti igény érvényesítése;
4.6. a szerzői jog vagy a kapcsolódó jog megsértésével szemben történő fellépés;
4.7. a közös jogkezeléssel érintett felhasználások adatainak kezelése;
4.8. a közös jogkezeléssel érintett jogosultak, valamint műveik, illetve teljesítményeik adatainak kezelése;
4.9. a jogdíjak felosztása;
A 2., illetve 3. pontban megjelölt vagyoni jogok tekintetében a szervezet által végzett közös jogkezelési tevékenység és érintett jogosulti csoport:

Vagyoni jog Jogkezelési tevékenység Jogosulti csoport
2.02 4.2., 4.7., 4.8., 4.9. előadóművészek
2.07. 4.8., 4.9. előadóművészek
2.08. 4.8., 4.9. előadóművészek
2.18. 4.2., 4.7., 4.8., 4.9. előadóművészek
2.20. 4.1., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. előadóművészek
2.21. 4.1., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. előadóművészek
2.22. 4.1., 4.3., 4.4., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. előadóművészek
2.23. 4.1., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. előadóművészek
2.25. 4.1., 4.3., 4.4., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. előadóművészek

Megjegyzés: A 2.20. 2.21., 2.22. szerinti vagyoni jogok tekintetében a jogosult az érintett közös jogkezelő szervezethez intézett írásbeli nyilatkozatában előzetesen tiltakozhat művei vagy kapcsolódó jogi teljesítményei felhasználásának közös jogkezelés körében történő engedélyezése ellen az Szjt. 87. § (3) bek. alapján.

Budapest, 2012. július 19.

Dr. Bendzsel Miklós s. k.,
az SzTNH elnöke

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesületnek a közös jogkezelő egyesületekről vezetett állami nyilvántartásban szereplő aktualizált adatai ide kattintva érhetőek el.

 

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk

Minden dal egy kicsit olyan, mintha a gyermekem lenne

Az Illés-együttes volt a kezdet, a lázadó kamaszkor, az első nagy szerelmek és csalódások korszaka. A Fonográf idején értem igazán tudatos művésszé és az első szólólemezem sikere avatott engem önálló előadóvá. 

Hiszek a dalok erejében

Rájöttem, a dalokkal olyan eszköz van a kezemben, amellyel kifejezhetem, kiénekelhetem azt, hogy milyennek látom a világot. - Interjú Koncz Zsuzsával

A stand-up több mint vicceseket mondani a színpadon

A jó stand-up strukturált, több rétegű, érzelmeket ébreszt, gondolkodásra ösztönöz. Erre pedig tudatosan kell készülni, mert ez már írói és előadói képesség, amit lehet és kell is fejleszteni. - Interjú Litkai Gergellyel

A jó társulat szakmailag és emberileg is felemel

A közönséget mindig érezni lehet. Maga a színház is: energia, energiaáramlás egymás és a közönség között. Keserves, ha semmi nem jön a nézőtérről. - Interjú Pálmai Anna színésznővel

A jó szinkronszínész dobbantó nélkül ugrik

Amikor szinkronizálunk, nincs idő a felkészülésre. Abban a pillanatban hozni kell az adott karaktert, nincs lehetőség időkérésre, hogy tessék adni nekem öt percet, hogy felhergeljem magam.

A határokat feszegetem, de csak így van értelme!

Amikor a világ dübörög mögöttem, le kell tudom csendesíteni magamat. Számomra erre a naplóírás ad lehetőséget. Muszáj megőrizni ezeket a gondolatokat, mert ősi erőt és természetes energiát jelentenek.

Ahol a szó ereje véget ér, ott kezdődik a táncé

A tánc magánvélemény – vallja Földi Béla.  Az igazi táncos az előadás során önmaga mélységét és magasságát, a világhoz és a pillanathoz való viszonyulását is feltárja, átadja. 

A jazz az életem

Tizenöt éves lehettem, amikor a televízióban sugárzott jazzfesztiválokat nézve megfogott a műfaj nyelvezete, ritmikája és hangulata. Ekkor dőlt el: a jazz-zenének szentelem az életem.

Színpadra lépni csak teljes odaadással lehet

Előadások alatt a takarásból szoktam nézni a közönséget, fantasztikus látni, hogy miként lényegülnek át. Mindig felemelő érzés, ha sikerül eljutnunk az emberek lelkéig.

Magyar hangja Csőre Gábor

Sokan úgy gondolják, hogy a művészekre a rebbenékenység és szenzibilitás jellemző. Ez igaz, ugyanakkor felkészültnek kell lenni minden eshetőségre. A színházhoz kötél idegek és rugalmasság kell. 

A felkészülést nem lehet befejezni

A célunk az, hogy felborzoljuk az érzékeket, elvarázsoljuk, és egy különleges utazásra repítsük a koncertre érkezőket. Dalaink ebben a közegben születnek újjá és nyernek új értelmet. - Jónás Vera, énekes

A tánc a pillanat művészete

A családom és a mestereim is mindig a maximalizmusra neveltek, arra, hogy félgőzzel nem érdemes semmit sem csinálni. Ez egyébként nem csak a táncművészetre igaz. - Kiss János, a Győri Balett igazgatója

A boldogság egy képesség

Azért vagyok színész, mert szeretek az lenni. A színház lehetőséget ad arra, hogy a szerepeimen keresztül közelebb kerülhessek önmagamhoz. A szakma elismerése, a közönség szeretete plusz jutalom, jóleső ráadás.

Horváth Kornél a világ legjobb ütőse

Decemberben a világ legjobb ütőhangszeresévé választották Horváth Kornélt a rangos brit Rhythm zenei magazin internetes szavazásán. Ezt követően készült interjúnk.

Recirquel: a cirkusz újragondolva

Egyik legnagyobb mesterem többször hangsúlyozta: van egy jó ötleted? Dobd el messzire! A Recirquel alapítója, Vági Bence a közönség és az artisták közötti különlegs lelki kapcsolatról mesél a vele készített interjúban.

Kereszt és karma

Szűcs Gabi 2007-ben vált ki a Cotton Club Singers-ből, hogy szólókarriert kezdjen. Az idén Fonogram Díjjal kitüntetett művésszel az őszi koncertek és fellépések mellett hivatástudatról, születőben lévő új dalokról és az alkotás öröméről is beszélgettünk.

Marie Antoinette a BMW új márkanagykövete?

Színes és mozgalmas világ az, amiben Polyák Lilla színművész és popénekesnő éli mindennapjait. A néhány hete debütált Marie Antoinette musical előkészületeiről, mondanivalójáról és fogadtatásáról kérdeztük.


Eseménynaptár

2018
11/
23

Jogdíjkifizetés (külföldi jogdíjak és 2017. évi audiovizuális jogdíj)

2019
02/
28

Hangfelvételek regisztrációs határideje

2019
03/
28

Jogdíjkifizetés (külföldi jogdíjak)

2019
06/
28

Jogdíjkifizetés (2018. évi rádiós, televíziós sugárzási jogdíjak, kiegészítő díjak, háttérzenei jogdíjak)

2019
09/
23

Audiovizuális adatlapok regisztrációs határideje

2019
10/
30

Jogdíjkifizetés (ismétlési és audiovizuális jogdíjak, külföldi jogdíjak)