Jogdíjfelosztás a meghosszabbított védelmi idejű hangfelvételben rögzített előadás felhasználására vonatkozó adatok alapján

VI. Rész
Jogdíjfelosztás a meghosszabbított védelmi idejű hangfelvételben rögzített előadás többszörözésére, terjesztésére, illetve lehívásos felhasználására vonatkozó adatok alapján ("Kiegészítő díjazás")


1. Értelmező rendelkezések

1. 1. A "hangfelvétel" kifejezésen azt a hangfelvételben rögzített előadást kell érteni, melyet először a felhasználás évét legalább ötven évvel megelőzően hoztak először forgalomba, vagy – ha erre nem került sor – közvetítettek először nyilvánossághoz, feltéve, hogy a felhasználás évében a hangfelvétel még védelem alatt állt.

1. 2. Az "érintett előadóművész" kifejezésen a hangfelvétel elkészítése során közreműködő azon előadóművészt kell érteni, akit a hangfelvétel előállítójával kötött felhasználási szerződés szerint a hangfelvétel többszörözése, terjesztése, illetve lehívásos felhasználása után ismétlődő díjazás nem illet meg.

1. 3. A "hangfelvétel előállító" kifejezésen azt a természetes személyt, jogi személyt, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot kell érteni, aki (amely) az EJI hatályos díjszabása szerint a hangfelvétel többszörözése, terjesztése, illetve lehívásos felhasználása után a kiegészítő díjazást megfizetni, az adatszolgáltatási kötelezettséget pedig teljesíteni köteles.

2. Kiegészítő díjazás felosztása az adatszolgáltatás alapján

2. 1. A felosztási időszak

2. 1. 1. A hangfelvétel előállító által megfizetett kiegészítő díjazást az általa szolgáltatott adatok, illetve az érintett előadóművészek által benyújtott hangfelvételi adatlapok alapján kell felosztani az érintett előadóművészek között.

2. 1. 2. A kiegészítő díjazás felosztását – ha az Elnökség másként nem dönt – évente egy ízben kell elvégezni, az továbbá mindig az egy naptári évben végzett felhasználás után megfizetett kiegészítő díjazásra terjed ki (felosztási időszak). Ha a felosztási időszakról az Elnökség dönt, egy évnél hosszabb felosztási időszak csak kivételesen indokolt esetben határozható meg.

2. 1. 3. A kiegészítő díjazás felosztása akkor kezdődhet meg, ha a hangfelvétel előállító az adott naptári évben felhasznált hangfelvételek után a kiegészítő díjazást megfizette, és a felhasznált hangfelvételekről teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett.

2. 1. 4. Ha a hangfelvétel előállító díjfizetési vagy adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, a kiegészítő díjazást a hibátlan teljesítés tényleges megtörténtét követően kell felosztani.

2. 2. A kiegészítő díjazás felosztásának első lépcsője
A kiegészítő díjazás felosztása az adatszolgáltatásban szereplő hangfelvételek között: az egy hangfelvételre eső kiegészítő díjazás megállapítása

2. 2. 1. A kiegészítő díjazást a felhasznált hangfelvételek között a hangfelvétel előállító adatszolgáltatásában megjelölt bevételek arányában kell megosztani.

2. 2. 2. Ha a hangfelvétel előállító adatszolgáltatásából az egyes hangfelvételekre eső kiegészítő díjazás mértéke egyértelműen nem állapítható meg, úgy a kiegészítő díjazást az érintett hangfelvételek között egyenlő arányban kell megosztani.

2. 3. A kiegészítő díjazás felosztásának második lépcsője
Az egy hangfelvételre eső kiegészítő díjazás felosztása az érintett előadóművészek között

2. 3. 1. Az egy hangfelvételre eső kiegészítő díjazást azon előadóművészek között kell megosztani, akik a hangfelvétel elkészítése során közreműködött és a hangfelvétel többszörözése, terjesztése, illetve lehívásos felhasználása után ismétlődő díjazásra nem jogosult.

2. 3. 2. A jogdíjat a hangfelvétel elkészítésében közreműködő valamennyi előadóművész között kell felosztani. A hangfelvétel elkészítésében közreműködő előadóművészek körének megállapítása során a hangfelvétel előállító adatszolgáltatását, a Felosztási Szabályzat I. Rész 2.2./A. pontja szerinti hangfelvételi adatlapokat , továbbá az I. Rész 5.3. pontja szerinti nyilatkozatokat kell figyelembe venni. Ha a felosztáshoz figyelembe veendő jelen pont szerinti adatok között ellentmondás lenne, úgy a közreműködés ténye, illetve jellege vonatkozásában az érintett előadóművész adatlapján tett nyilatkozatát kell figyelembe venni.

2. 3. 3. Ha a hangfelvétel előállító adatszolgáltatása a hangfelvétel elkészítésében közreműködő és kiegészítő díjazásra jogosult előadóművészként a hangfelvétel elkészítésében közreműködő előadóművészek közös néven szereplő együttesét vagy csoportját jelöli meg, úgy az egy hangfelvételre eső kiegészítő díjazás felosztása során azt kell az együttes, vagy csoport tagjának tekinteni, aki hangfelvételi adatlapján tett nyilatkozata szerint részt vett a hangfelvétel elkészítésében, vagy ilyen hiányában a személyi adatlapján tett nyilatkozata szerint a hangfelvétel elkészítésének időpontjában az együttes tagja volt. Ha a hangfelvétel elkészítésének időpontja a hangfelvétel előállító adatszolgáltatása alapján, vagy az erre vonatkozó hangfelvételi adatlapok hiányában nem állapítható meg egyértelműen, úgy minden olyan előadóművész részesül a kiegészítő díjazásból, aki személyi adatlapján tett nyilatkozata szerint az együttesnek vagy csoportnak a kiegészítő díjazásra jogosító időszakon belül bármikor tagja volt.

2. 3. 4. Az egy hangfelvételre eső kiegészítő díjazásból valamennyi érintett előadóművész egyenlő arányban részesül.

Utoljára frissítve 2018. január 5. napján

 

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk

Minden dal egy kicsit olyan, mintha a gyermekem lenne

Az Illés-együttes volt a kezdet, a lázadó kamaszkor, az első nagy szerelmek és csalódások korszaka. A Fonográf idején értem igazán tudatos művésszé és az első szólólemezem sikere avatott engem önálló előadóvá. 

Hiszek a dalok erejében

Rájöttem, a dalokkal olyan eszköz van a kezemben, amellyel kifejezhetem, kiénekelhetem azt, hogy milyennek látom a világot. - Interjú Koncz Zsuzsával

A stand-up több mint vicceseket mondani a színpadon

A jó stand-up strukturált, több rétegű, érzelmeket ébreszt, gondolkodásra ösztönöz. Erre pedig tudatosan kell készülni, mert ez már írói és előadói képesség, amit lehet és kell is fejleszteni. - Interjú Litkai Gergellyel

A jó társulat szakmailag és emberileg is felemel

A közönséget mindig érezni lehet. Maga a színház is: energia, energiaáramlás egymás és a közönség között. Keserves, ha semmi nem jön a nézőtérről. - Interjú Pálmai Anna színésznővel

A jó szinkronszínész dobbantó nélkül ugrik

Amikor szinkronizálunk, nincs idő a felkészülésre. Abban a pillanatban hozni kell az adott karaktert, nincs lehetőség időkérésre, hogy tessék adni nekem öt percet, hogy felhergeljem magam.

A határokat feszegetem, de csak így van értelme!

Amikor a világ dübörög mögöttem, le kell tudom csendesíteni magamat. Számomra erre a naplóírás ad lehetőséget. Muszáj megőrizni ezeket a gondolatokat, mert ősi erőt és természetes energiát jelentenek.

Ahol a szó ereje véget ér, ott kezdődik a táncé

A tánc magánvélemény – vallja Földi Béla.  Az igazi táncos az előadás során önmaga mélységét és magasságát, a világhoz és a pillanathoz való viszonyulását is feltárja, átadja. 

A jazz az életem

Tizenöt éves lehettem, amikor a televízióban sugárzott jazzfesztiválokat nézve megfogott a műfaj nyelvezete, ritmikája és hangulata. Ekkor dőlt el: a jazz-zenének szentelem az életem.

Színpadra lépni csak teljes odaadással lehet

Előadások alatt a takarásból szoktam nézni a közönséget, fantasztikus látni, hogy miként lényegülnek át. Mindig felemelő érzés, ha sikerül eljutnunk az emberek lelkéig.

Magyar hangja Csőre Gábor

Sokan úgy gondolják, hogy a művészekre a rebbenékenység és szenzibilitás jellemző. Ez igaz, ugyanakkor felkészültnek kell lenni minden eshetőségre. A színházhoz kötél idegek és rugalmasság kell. 

A felkészülést nem lehet befejezni

A célunk az, hogy felborzoljuk az érzékeket, elvarázsoljuk, és egy különleges utazásra repítsük a koncertre érkezőket. Dalaink ebben a közegben születnek újjá és nyernek új értelmet. - Jónás Vera, énekes

A tánc a pillanat művészete

A családom és a mestereim is mindig a maximalizmusra neveltek, arra, hogy félgőzzel nem érdemes semmit sem csinálni. Ez egyébként nem csak a táncművészetre igaz. - Kiss János, a Győri Balett igazgatója

A boldogság egy képesség

Azért vagyok színész, mert szeretek az lenni. A színház lehetőséget ad arra, hogy a szerepeimen keresztül közelebb kerülhessek önmagamhoz. A szakma elismerése, a közönség szeretete plusz jutalom, jóleső ráadás.

Horváth Kornél a világ legjobb ütőse

Decemberben a világ legjobb ütőhangszeresévé választották Horváth Kornélt a rangos brit Rhythm zenei magazin internetes szavazásán. Ezt követően készült interjúnk.

Recirquel: a cirkusz újragondolva

Egyik legnagyobb mesterem többször hangsúlyozta: van egy jó ötleted? Dobd el messzire! A Recirquel alapítója, Vági Bence a közönség és az artisták közötti különlegs lelki kapcsolatról mesél a vele készített interjúban.

Kereszt és karma

Szűcs Gabi 2007-ben vált ki a Cotton Club Singers-ből, hogy szólókarriert kezdjen. Az idén Fonogram Díjjal kitüntetett művésszel az őszi koncertek és fellépések mellett hivatástudatról, születőben lévő új dalokról és az alkotás öröméről is beszélgettünk.

Marie Antoinette a BMW új márkanagykövete?

Színes és mozgalmas világ az, amiben Polyák Lilla színművész és popénekesnő éli mindennapjait. A néhány hete debütált Marie Antoinette musical előkészületeiről, mondanivalójáról és fogadtatásáról kérdeztük.


Eseménynaptár

2018
11/
23

Jogdíjkifizetés (külföldi jogdíjak és 2017. évi audiovizuális jogdíj)

2019
02/
28

Hangfelvételek regisztrációs határideje

2019
03/
28

Jogdíjkifizetés (külföldi jogdíjak)

2019
06/
28

Jogdíjkifizetés (2018. évi rádiós, televíziós sugárzási jogdíjak, kiegészítő díjak, háttérzenei jogdíjak)

2019
09/
23

Audiovizuális adatlapok regisztrációs határideje

2019
10/
30

Jogdíjkifizetés (ismétlési és audiovizuális jogdíjak, külföldi jogdíjak)