Tájékoztatás jogviták rendezéséről

Az EJI a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről 2016. évi XCIII. törvény (Kjkt.) 54.§ (1) bekezdés m) pontja alapján az alábbi tájékoztatást adja a jogosultak, illetve a felhasználók és az EJI közötti esetleges jogviták rendezésére irányuló eljárásokról.

Amennyiben az EJI tevékenységével kapcsolatban keletkezett jogvita esetén a felek közötti egyeztetés nem vezetett eredményre, az EJI által képviselt jogosultaknak, valamint a felhasználóknak az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésükre jogaik érvényesítésére. Az alábbi tájékoztatás kizárólag a szerzői jog sajátos vitarendezési formáira vonatkozó információkat foglalja össze, nem tér ki az általános polgári jogi jogérvényesítési lehetőségekre.

Ha Ön előadóművész, előadóművészi jogok örököse vagy részesedésre jogosult személy („Jogosult”):

1. Az EJI az általa képviselt jogosultak panaszainak kezelésére hatékony és gyors panaszkezelési eljárást vezetett be. A Panaszkezelési szabályzat megtekinthető itt.

2. Az EJI szervezetén belül Jogdíjbizottságok működnek, melyek feladata többek között a tagok között vagy a tag és az egyesület között kialakult vita békés rendezésének előkészítése. Az EJI által képviselt előadóművész, vagy az előadóművész örököse a vita rendezése céljából a Jogdíjbizottsághoz fordulhat. A Jogdíjbizottságokra vonatkozó szabályokat az EJI Alapszabályának 5.3. pontja, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat 2.5. pontja tartalmazza.

3. Amennyiben a Jogosult a panaszkezelési eljárás, vagy a jogdíjbizottsági döntéssel nem elégedett, vagy az eljárás nem vezetett eredményre (illetve ezen eljárások mellőzésével is), a jogosult a Kjkt. 122.§ (1) bekezdése értelmében írásban panasszal élhet az Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) előtt az EJI olyan tevékenysége, működése vagy a vele kapcsolatos más olyan körülmény miatt, amely – álláspontja szerint - a jogkezelésre vonatkozó jogszabályokat sérti. Az SZTNH a panaszt annak beérkezését követően megvizsgálja, és szükség esetén a Jogosultat és az EJI-t meghallgatja, valamint tőle további felvilágosítást és információt kérhet. A panasz beérkezésétől számított 60 napon belül az SZTNH a rendelkezésére álló adatok alapján dönt arról, hogy a panaszban foglaltakra tekintettel felügyeleti eljárást indít-e az EJI-vel szemben, vagy ha a panasz elbírálására más hatóság jogosult, megkeresi-e az illetékes hatóságot. Az SZTNH eljárási cselekményeiről tájékoztatja az érintett Jogosultat.

4. A Jogosult az 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 102-105/A.§-ában meghatározottak szerint a Szerzői Jogi Szakértői Testületen belül működő Egyeztető Testülethez fordulhat, ha közötte és az EJI között jogvita merül fel. Az Egyeztető Testület célja a közös jogkezeléssel összefüggésben felmerült jogvitát lezáró egyezség létrehozásának elősegítése.

Ha Ön felhasználó:

1. A felhasználó a Kjkt. 122.§ (1) bekezdése értelmében írásban panasszal élhet az Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) előtt az EJI olyan tevékenysége, működése vagy a vele kapcsolatos más olyan körülmény miatt, amely – álláspontja szerint - a jogkezelésre vonatkozó jogszabályokat sérti. Az SZTNH a panaszt annak beérkezését követően megvizsgálja, és szükség esetén a felhasználót és az EJI-t meghallgatja, valamint tőle további felvilágosítást és információt kérhet. A panasz beérkezésétől számított 60 napon belül az SZTNH a rendelkezésére álló adatok alapján dönt arról, hogy a panaszban foglaltakra tekintettel felügyeleti eljárást indít-e az EJI-vel szemben, vagy ha a panasz elbírálására más hatóság jogosult, megkeresi-e az illetékes hatóságot. Az SZTNH eljárási cselekményeiről tájékoztatja az érintett felhasználót.

2. A felhasználó az 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 102-105/A.§-ában meghatározottak szerint a Szerzői Jogi Szakértői Testületen belül működő Egyeztető Testülethez fordulhat, ha közte és az EJI között nem jön létre megállapodás a díjazásról és a felhasználás egyéb feltételeiről, továbbá ha a közös jogkezeléssel összefüggésben közte és az EJI között egyéb jogvita merül fel. Az Egyeztető Testület célja az említett megállapodás, vagy a közös jogkezeléssel összefüggésben felmerült egyéb jogvitát lezáró egyezség létrehozásának elősegítése.

Utoljára frissítve: 2016. szeptembe 23. napján

 

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk

Hiszek a dalok erejében

Rájöttem, a dalokkal olyan eszköz van a kezemben, amellyel kifejezhetem, kiénekelhetem azt, hogy milyennek látom a világot. - Interjú Koncz Zsuzsával

A stand-up több mint vicceseket mondani a színpadon

A jó stand-up strukturált, több rétegű, érzelmeket ébreszt, gondolkodásra ösztönöz. Erre pedig tudatosan kell készülni, mert ez már írói és előadói képesség, amit lehet és kell is fejleszteni. - Interjú Litkai Gergellyel

A jó társulat szakmailag és emberileg is felemel

A közönséget mindig érezni lehet. Maga a színház is: energia, energiaáramlás egymás és a közönség között. Keserves, ha semmi nem jön a nézőtérről. - Interjú Pálmai Anna színésznővel

A jó szinkronszínész dobbantó nélkül ugrik

Amikor szinkronizálunk, nincs idő a felkészülésre. Abban a pillanatban hozni kell az adott karaktert, nincs lehetőség időkérésre, hogy tessék adni nekem öt percet, hogy felhergeljem magam.

A határokat feszegetem, de csak így van értelme!

Amikor a világ dübörög mögöttem, le kell tudom csendesíteni magamat. Számomra erre a naplóírás ad lehetőséget. Muszáj megőrizni ezeket a gondolatokat, mert ősi erőt és természetes energiát jelentenek.

Ahol a szó ereje véget ér, ott kezdődik a táncé

A tánc magánvélemény – vallja Földi Béla.  Az igazi táncos az előadás során önmaga mélységét és magasságát, a világhoz és a pillanathoz való viszonyulását is feltárja, átadja. 

A jazz az életem

Tizenöt éves lehettem, amikor a televízióban sugárzott jazzfesztiválokat nézve megfogott a műfaj nyelvezete, ritmikája és hangulata. Ekkor dőlt el: a jazz-zenének szentelem az életem.

Színpadra lépni csak teljes odaadással lehet

Előadások alatt a takarásból szoktam nézni a közönséget, fantasztikus látni, hogy miként lényegülnek át. Mindig felemelő érzés, ha sikerül eljutnunk az emberek lelkéig.

Magyar hangja Csőre Gábor

Sokan úgy gondolják, hogy a művészekre a rebbenékenység és szenzibilitás jellemző. Ez igaz, ugyanakkor felkészültnek kell lenni minden eshetőségre. A színházhoz kötél idegek és rugalmasság kell. 

A felkészülést nem lehet befejezni

A célunk az, hogy felborzoljuk az érzékeket, elvarázsoljuk, és egy különleges utazásra repítsük a koncertre érkezőket. Dalaink ebben a közegben születnek újjá és nyernek új értelmet. - Jónás Vera, énekes

A tánc a pillanat művészete

A családom és a mestereim is mindig a maximalizmusra neveltek, arra, hogy félgőzzel nem érdemes semmit sem csinálni. Ez egyébként nem csak a táncművészetre igaz. - Kiss János, a Győri Balett igazgatója

A boldogság egy képesség

Azért vagyok színész, mert szeretek az lenni. A színház lehetőséget ad arra, hogy a szerepeimen keresztül közelebb kerülhessek önmagamhoz. A szakma elismerése, a közönség szeretete plusz jutalom, jóleső ráadás.

Horváth Kornél a világ legjobb ütőse

Decemberben a világ legjobb ütőhangszeresévé választották Horváth Kornélt a rangos brit Rhythm zenei magazin internetes szavazásán. Ezt követően készült interjúnk.

Recirquel: a cirkusz újragondolva

Egyik legnagyobb mesterem többször hangsúlyozta: van egy jó ötleted? Dobd el messzire! A Recirquel alapítója, Vági Bence a közönség és az artisták közötti különlegs lelki kapcsolatról mesél a vele készített interjúban.

Kereszt és karma

Szűcs Gabi 2007-ben vált ki a Cotton Club Singers-ből, hogy szólókarriert kezdjen. Az idén Fonogram Díjjal kitüntetett művésszel az őszi koncertek és fellépések mellett hivatástudatról, születőben lévő új dalokról és az alkotás öröméről is beszélgettünk.

Marie Antoinette a BMW új márkanagykövete?

Színes és mozgalmas világ az, amiben Polyák Lilla színművész és popénekesnő éli mindennapjait. A néhány hete debütált Marie Antoinette musical előkészületeiről, mondanivalójáról és fogadtatásáról kérdeztük.


Eseménynaptár

2018
11/
23

Jogdíjkifizetés (külföldi jogdíjak és 2017. évi audiovizuális jogdíj)

2019
02/
28

Hangfelvételek regisztrációs határideje

2019
03/
28

Jogdíjkifizetés (külföldi jogdíjak)

2019
06/
28

Jogdíjkifizetés (2018. évi rádiós, televíziós sugárzási jogdíjak, kiegészítő díjak, háttérzenei jogdíjak)

2019
09/
16

Audiovizuális adatlapok regisztrációs határideje

2019
10/
30

Jogdíjkifizetés (ismétlési és audiovizuális jogdíjak, külföldi jogdíjak)