Támogatási politika

VII. Fejezet
Támogatási politika

1. 1. Az EJI támogatási politikája foglalja össze az előadóművészek jogi védelemben részesülő teljesítményeinek felhasználása után az EJI által beszedett jogdíjak jogosult előadóművészek érdekében történő felhasználásának elveit és céljait. A támogatási politikáról és a jogdíjaknak a jogosultak érdekében történő felhasználásáról, azok céljairól, az egyes célokat szolgáló keretek forrásáról és arányairól az EJI Küldöttgyűlése kizárólagos, nem átruházható hatáskörében dönt az Alapszabállyal és a Felosztási Szabályzat előírásaival összhangban.

1. 2. Az EJI a jogdíjbevétele – ideértve az ilyen jogdíjbevétel befektetéséből származó bevételt is – indokolt kezelési költséget nem tartalmazó részének 10%-a használható fel a jogosultak szociális és szakmai-közösségi céljaira, amelynek

a) 60 (hatvan) százalékát a jelen Támogatási Politika 3. 3. pontja szerinti szociális,
b) 40 (negyven) százalékát a jelen Támogatási Politika 3. 2. pontja szerinti szakmai-közösségi,
célokra fordítja.

1. 3. Az EJI az I. Rész 4. 4. pontja szerint nem feloszthatónak minősülő jogdíj 90%-át, a tárgyidőszakól készített számviteli beszámoló elfogadását követő hatvan napon belül átadja a Nemzeti Kulturális Alap számára, amely azt a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvényben foglalt támogatási célokra használja fel az előadóművészek javára.

2. Az EJI támogatási politikájának alapelvei
2.1. Átláthatóság, bizalom és következetesség
Az EJI támogatási tevékenységében folyamatosan biztosítja az előadóművészek hiteles, széleskörű és naprakész tájékoztatását. A támogatások igénybevehetőségének rendjét, valamint a támogatás tárgyában hozott döntéseit honlapján nyilvánosságra hozza.
Az EJI jelen támogatási politika keretei között is kizárólag csak rendezett gazdasági hátterű, transzparens programokat, eseményeket és célokat támogathat.
Az egyedi támogatásról szóló döntésmeghozatalában az esetleges támogatással érintett személy vagy ilyen személy közeli hozzátartozója nem vehet részt.

2.2 Társadalmi hatás
Kiemelten fontos, hogy a támogatás a lehető legjelentősebb pozitív társadalmi hatást érje el a jogosultak és érintettek körében. Ennek érdekében nagy hangsúlyt kapnak a strukturált, világos célokkal és tartalommal rendelkező, saját kezdeményezésű művészeti programok. Kiemelt figyelmet kap a fiatal tehetségek képzésének, a szociális helyzetük miatt erre rászoruló, valamint kiemelkedő művészi érdemeik elismeréseként és egyben helyzetük javítását is szolgálva az erre érdemes előadóművészek, illetve művészeti közösségeik támogatása, továbbá az előadóművészek szakmai felkészülésének elősegítése, valamint pihenésüket, sportolásukat és egyéb szakmai tevékenységüket szolgáló és segítő tevékenység.

2.3. Értékteremtés
Az EJI előnyben részesíti azokat az igényeket amelyeknél a támogatás további támogatások, pénzeszközök bevonását teszi lehetővé, és egyértelműen segíti az előadóművészek élő előadásainak megvalósulását, foglalkoztatási lehetőségeik szélesítését és a művészeti utánpótlás biztosítását.
Az EJI különösen fontosnak tartja az állam hagyományos eszközeiből kevésbé támogatott előadó-művészeti teljesítmények, így különösen a fiatal közönségre nagy hatást és befolyást gyakorló zenei műfajok, így a rock-pop zene és a jazz, kiemelkedően színvonalas értékeinek bemutatását és annak támogatását.

2.4. Rászorultság elve
Az EJI közvetlenül, vagy a vele erről megállapodást kötő egyesület, alapítvány útján támogatja az erre szociális, egzisztenciális, vagy egyéb okból rászoruló előadóművészeket.

2.5. Tehetségek elismerése, felkarolása
A kiemelkedő teljesítményt nyújtó előadóművészek művészek támogatása mellett az EJI kiemelten fontosnak tartja a megfelelő utánpótlás nevelését.

2.6. A pályakezdés fontossága
Az EJI különösen fontosnak tartja azoknak a kezdeményezéseknek a segítését, amelyeknél a fiatal, pályakezdő előadóművészek egy-egy belföldi vagy külföldi bemutatkozásának támogatásával megadhatja a "kezdő lökést" a sikeres művészi pályafutás elindításához.

2.7. Politikamentesség elve
Az EJI nem támogat politikai célokat és pártokat, továbbá olyan eseményeket és rendezvényeket, amelyek sértik az emberi jogokat, vagy bármilyen jellegű diszkriminatív célt szolgálnak.

2.8. Egyenlő elbánás elve
Az EJI támogatási politikájában – azonosan a felosztási szabályaiban foglaltakkal – semmilyen különbséget nem tesz a belföldi és a külföldi jogosultak között.

3. A támogatási politika céljai
3. 1. Kulturális cél:

- az előadóművészek és közösségeik bemutatkozásának,
- az előadóművészek előadásai és programjai megvalósításának,
- a fiatal, pályakezdő előadóművészek belföldi és külföldi bemutatkozásának,
- a független és alternatív műfajok képviselőinek,
- a fiatal közönségre nagy hatást és befolyást gyakorló zenei műfajok, így a rock-pop zene és a jazz, művészileg és szakmailag színvonalas értékeinek bemutatásának,
- az iskola nevelés és az előadó-művészet kapcsolatát szolgáló programok,
- a nemzetközi előadóművész csere kapcsolatok, együttműködések
- a kiemelkedő előadóművészi életutat felmutató művészek elismerésének,
- nemzetközi tagdíjak

támogatása.


3. 2. Szakmai - közösségi cél:

- az előadó-művészeti szakmai fejlődésének,
- az előadóművészek rögzített előadásainak a közönséghez történő eljuttatásának, megismertetésének és hozzáférhetőségének,
- előadóművészi szakmai folyóiratok és kiadványok megjelenésének,
- az előadóművészek állandó és alkalmi foglalkoztatását és munkahelyteremtését elősegítő programok,
- szakmai feladatokat ellátó társadalmi szervezetek, egyesületek működésének,
- az előadóművészek érdekeit képviselő nemzetközi szervezetek működésével összefüggő eseményeken való részvétel,
- az előadóművészek érdekeit szolgáló, bel- és külföldi rendezvényekre, vendégszereplésekre történő utazásának költségei,
- az előadóművészek szabadidős, pihenésüket, sportolásukat, és egyéb kikapcsolódásukat szolgáló és segítő tevékenység,
- az előadóművészek érdekképviseletét ellátó nemzetközi szervezetek tagdíja megfizetésének

támogatása.

3. 3. Szociális cél:

- az előadóművész szociális, egészségi és egzisztenciális helyzetének javítása,
- az arra rászoruló előadóművész segélyezése, nyugdíj-kiegészítése.

4. A támogatási politikáról történő döntés folyamata

A támogatási politikáról a Küldöttgyűlés a felosztási szabályzat keretei között dönt.

4.1. A támogatásra fordítható bevételről szóló döntés

4. 1. 1. A Küldöttgyűlés külön döntésében határoz a 2.1 a) és b) szerinti szakmai – közösségi és szociális célú felhasználásokra fordítható összegekről, ezen belül az egyes célokra fordítható keretösszegekről.

4. 1. 2. A támogatási kérelmekről a Jogdíjbizottságok javaslata alapján az Elnökség dönt.

5. Az EJI támogatási politikáját, a támogatási célokat, továbbá a szakmai – közösségi célokra fordított összegeket, a kedvezményezettek megnevezésével, a szociális felhasználásokat a támogatottak létszámának és a felhasznált összeg megjelölésével az EJI honlapján nyilvánosságra hozza.

Utoljára frissítve: 2018. június 4. napján

 

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk

Minden dal egy kicsit olyan, mintha a gyermekem lenne

Az Illés-együttes volt a kezdet, a lázadó kamaszkor, az első nagy szerelmek és csalódások korszaka. A Fonográf idején értem igazán tudatos művésszé és az első szólólemezem sikere avatott engem önálló előadóvá. 

Hiszek a dalok erejében

Rájöttem, a dalokkal olyan eszköz van a kezemben, amellyel kifejezhetem, kiénekelhetem azt, hogy milyennek látom a világot. - Interjú Koncz Zsuzsával

A stand-up több mint vicceseket mondani a színpadon

A jó stand-up strukturált, több rétegű, érzelmeket ébreszt, gondolkodásra ösztönöz. Erre pedig tudatosan kell készülni, mert ez már írói és előadói képesség, amit lehet és kell is fejleszteni. - Interjú Litkai Gergellyel

A jó társulat szakmailag és emberileg is felemel

A közönséget mindig érezni lehet. Maga a színház is: energia, energiaáramlás egymás és a közönség között. Keserves, ha semmi nem jön a nézőtérről. - Interjú Pálmai Anna színésznővel

A jó szinkronszínész dobbantó nélkül ugrik

Amikor szinkronizálunk, nincs idő a felkészülésre. Abban a pillanatban hozni kell az adott karaktert, nincs lehetőség időkérésre, hogy tessék adni nekem öt percet, hogy felhergeljem magam.

A határokat feszegetem, de csak így van értelme!

Amikor a világ dübörög mögöttem, le kell tudom csendesíteni magamat. Számomra erre a naplóírás ad lehetőséget. Muszáj megőrizni ezeket a gondolatokat, mert ősi erőt és természetes energiát jelentenek.

Ahol a szó ereje véget ér, ott kezdődik a táncé

A tánc magánvélemény – vallja Földi Béla.  Az igazi táncos az előadás során önmaga mélységét és magasságát, a világhoz és a pillanathoz való viszonyulását is feltárja, átadja. 

A jazz az életem

Tizenöt éves lehettem, amikor a televízióban sugárzott jazzfesztiválokat nézve megfogott a műfaj nyelvezete, ritmikája és hangulata. Ekkor dőlt el: a jazz-zenének szentelem az életem.

Színpadra lépni csak teljes odaadással lehet

Előadások alatt a takarásból szoktam nézni a közönséget, fantasztikus látni, hogy miként lényegülnek át. Mindig felemelő érzés, ha sikerül eljutnunk az emberek lelkéig.

Magyar hangja Csőre Gábor

Sokan úgy gondolják, hogy a művészekre a rebbenékenység és szenzibilitás jellemző. Ez igaz, ugyanakkor felkészültnek kell lenni minden eshetőségre. A színházhoz kötél idegek és rugalmasság kell. 

A felkészülést nem lehet befejezni

A célunk az, hogy felborzoljuk az érzékeket, elvarázsoljuk, és egy különleges utazásra repítsük a koncertre érkezőket. Dalaink ebben a közegben születnek újjá és nyernek új értelmet. - Jónás Vera, énekes

A tánc a pillanat művészete

A családom és a mestereim is mindig a maximalizmusra neveltek, arra, hogy félgőzzel nem érdemes semmit sem csinálni. Ez egyébként nem csak a táncművészetre igaz. - Kiss János, a Győri Balett igazgatója

A boldogság egy képesség

Azért vagyok színész, mert szeretek az lenni. A színház lehetőséget ad arra, hogy a szerepeimen keresztül közelebb kerülhessek önmagamhoz. A szakma elismerése, a közönség szeretete plusz jutalom, jóleső ráadás.

Horváth Kornél a világ legjobb ütőse

Decemberben a világ legjobb ütőhangszeresévé választották Horváth Kornélt a rangos brit Rhythm zenei magazin internetes szavazásán. Ezt követően készült interjúnk.

Recirquel: a cirkusz újragondolva

Egyik legnagyobb mesterem többször hangsúlyozta: van egy jó ötleted? Dobd el messzire! A Recirquel alapítója, Vági Bence a közönség és az artisták közötti különlegs lelki kapcsolatról mesél a vele készített interjúban.

Kereszt és karma

Szűcs Gabi 2007-ben vált ki a Cotton Club Singers-ből, hogy szólókarriert kezdjen. Az idén Fonogram Díjjal kitüntetett művésszel az őszi koncertek és fellépések mellett hivatástudatról, születőben lévő új dalokról és az alkotás öröméről is beszélgettünk.

Marie Antoinette a BMW új márkanagykövete?

Színes és mozgalmas világ az, amiben Polyák Lilla színművész és popénekesnő éli mindennapjait. A néhány hete debütált Marie Antoinette musical előkészületeiről, mondanivalójáról és fogadtatásáról kérdeztük.


Eseménynaptár

2018
11/
23

Jogdíjkifizetés (külföldi jogdíjak és 2017. évi audiovizuális jogdíj)

2019
02/
28

Hangfelvételek regisztrációs határideje

2019
03/
28

Jogdíjkifizetés (külföldi jogdíjak)

2019
06/
28

Jogdíjkifizetés (2018. évi rádiós, televíziós sugárzási jogdíjak, kiegészítő díjak, háttérzenei jogdíjak)

2019
09/
23

Audiovizuális adatlapok regisztrációs határideje

2019
10/
30

Jogdíjkifizetés (ismétlési és audiovizuális jogdíjak, külföldi jogdíjak)