Befektetési Politika

1. Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (a továbbiakban: „Egyesület”) Küldöttgyűlése az alábbiak szerint határozza meg az Egyesület befektetési politikáját.

2. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 3. pontjában foglaltakkal egyezően befektetési tevékenységnek minősül az Egyesület eszközeiből történő értékpapír-, társasági tagsági jogviszonyból eredő vagyoni értékű jog, ingatlan és más egyéb éven túli befektetést szolgáló vagyontárgy szerzésére irányuló tevékenység.

3. Az Egyesület – az óvatos és körültekintő gazdálkodás elvéből kiindulva – az ideiglenesen szabad pénzeszközeit kizárólag a jelen befektetési politikában meghatározott rendelkezések figyelembe vételével fektetheti be.

4. Az egyesületi vagyon befektetésének célja, alapelvei

4.1. Az Egyesület befektetési tevékenységet kizárólag az előadóművészi jogok közös kezelésével összefüggő feladatainak hatékonyabb teljesítése, a kezelt vagyon értékének megóvása, lehetőség szerinti gyarapítása céljával folytathat. A befektetés ennek megfelelően
4.2. kizárólag a jogosultak érdekében,
4.3. a portfólió egészének biztonsága, minősége, likviditása és nyereségessége megőrzése érdekében történhet, úgy, hogy
4.4. a befektetett összeg megfelelő kockázatmegosztása útján a bármely meghatározott vagyonelemtől való túlzott függőség és a portfólió egészében a kockázat felhalmozódása elkerülhető legyen.
4.5. Az Egyesület befektetési tevékenysége során a befektetett vagyon biztonságára törekszik. Kockázatviselési hajlandósága alacsony, ezért esetleges magasabb hozam elérése érdekében sem vállalhat olyan kockázatot, amely az Egyesület likviditását vagy a kezelt vagyon megőrzésének biztonságát veszélyezteti.
4.6. Az Egyesület hozamelvárása: az összes befektetésére vonatkozóan átlagban az inflációt elérő (reál) hozamot kíván elérni. Az Egyesület a befektetési politika megvalósítása során köteles figyelembe venni, hogy sem a választható lekötési időtartam, sem a korábban elért hozamok nem jelentenek garanciát a hozamok nagyságára.

5. Az Egyesület az ideiglenesen szabad pénzeszközeit az alábbiakban meghatározott eszközökben tarthatja:
5.1. lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg
5.2. állampapír
5.3. kincstárjegy

6. Megfelel a jelen befektetési politika rendelkezéseinek, ha az Egyesület a lekötött betétet olyan banknál helyezi el, amely az Egyesület rendelkezésére álló ismeretek szerint megbízhatónak minősül és olyan standard feltételek mellett, amely minden más hasonló banki ügyfél számára elérhető.

7. Nem minősül befektetésnek az egyesület ingatlanvagyonának olyan változása, amelynek eredményeként az egyesület vagyonába új ingatlan kerül, amennyiben szerzésének forrása egy olyan ingatlan eladásából származik, amely a jelen szabályzat elfogadását legalább kettő évvel megelőzően már az egyesület vagyonának részét képezte, és az ingatlan tulajdonjogának megszerzésekor hatályos szabályok szerint az nem minősült befektetésnek.

8. Nem minősül a befektetési politika megsértésének az az eset, amikor a standard betéti kamat alacsony, vagy negatív és ezáltal a betét nominális összege is csökken.

9. Az Egyesület a befektetésből származó bevételt, ideértve a pénzügyi műveletek eredményét is, a jogszabályok és az egyesületi szabályzatok rendelkezéseivel összhangban csak
9.1. a működési költségek csökkentésére,
9.2. az előadóművészek részére történő felosztásra és kifizetésre
9.3. az előadóművészek szakmai-közösségi és szociális céljaira
9.4. a jelen befektetési politika előírásainak megfelelő további befektetésre
9.5. használhatja fel.

10. Az Egyesület befektetési tevékenységének alakulásáról, a befektetési politika megvalósulásáról az Elnökség
10.1. a Küldöttgyűlésnek évente értékelést ad és arról beszámol.
10.2. A tagoknak az éves elnökségi beszámoló útján tájékoztatja.

11. A befektetési politika megvalósításának szabályszerűségét a Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

12. A Befektetési Politikát az Egyesületbe belépni szándékozó taggal az Egyesület megismerteti.

13. A jelen befektetési politikát az Egyesület Küldöttgyűlése 2016. december 7. napján fogadta el.

Budapest, 2016. december 7.


dr. Gyimesi László
elnök

Utoljára frissítve: 2016. december 15-én

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk

Fesztbaum Béla: A színház számomra szenvedély

Fesztbaum Béla a színházi jelmez mögött mindig az embert keresi, és a hangot, amellyel üzenetet tud közvetíteni múlt és jelen között.

Szulák Andrea: A színház csapatjáték, nem jó, ha valaki túl sok a színpadon

Elegancia, közvetlenség, humor, hiteleség – Szulák Andrea igazi díva, akinek minden rezdülése, vibrálása érzékeny összhangban áll.

Eszenyi Enikő: A Vígszínház Európában is tájékozódási pont lett

Amikor a férfi maszkom elkészült nem néztem tükörbe, hogy ne tudjam magamról, hogy nézek ki. Abban biztos voltam, ha a figura identitását megtalálom, és ahhoz a megfelelő hangot is, az annyira a szerepé lesz, hogy be sem rekedek tőle. Így is lett.

Füstös Bálint: Zeneszeretőből fanatikussá váltam

Füstös Bálint kamaszkora óta a zene szerelmese, gitárját szinte soha sem hagyja magára, gondolatai minden pillanatban a zene körül forognak. Tehetségét a zene világa hamar felismerte. 2014-ben alapította meg Törőcsik Kristóffal és Lábas Vikivel közösen a Margaret Island zenekart. 

Bródy János: Minden dal egy kicsit olyan, mintha a gyermekem lenne

Az Illés-együttes volt a kezdet, a lázadó kamaszkor, az első nagy szerelmek és csalódások korszaka. A Fonográf idején értem igazán tudatos művésszé és az első szólólemezem sikere avatott engem önálló előadóvá. 

Koncz Zsuzsa: Hiszek a dalok erejében

Rájöttem, a dalokkal olyan eszköz van a kezemben, amellyel kifejezhetem, kiénekelhetem azt, hogy milyennek látom a világot. - Interjú Koncz Zsuzsával

Litkai Gergely: A stand-up több mint vicceseket mondani a színpadon

A jó stand-up strukturált, több rétegű, érzelmeket ébreszt, gondolkodásra ösztönöz. Erre pedig tudatosan kell készülni, mert ez már írói és előadói képesség, amit lehet és kell is fejleszteni. - Interjú Litkai Gergellyel

Pálmai Anna: A jó társulat szakmailag és emberileg is felemel

A közönséget mindig érezni lehet. Maga a színház is: energia, energiaáramlás egymás és a közönség között. Keserves, ha semmi nem jön a nézőtérről. - Interjú Pálmai Anna színésznővel

Bágyi Balázs: A jazz az életem

Tizenöt éves lehettem, amikor a televízióban sugárzott jazzfesztiválokat nézve megfogott a műfaj nyelvezete, ritmikája és hangulata. Ekkor dőlt el: a jazz-zenének szentelem az életem.

Kautzky Armand: A jó szinkronszínész dobbantó nélkül ugrik

Amikor szinkronizálunk, nincs idő a felkészülésre. Abban a pillanatban hozni kell az adott karaktert, nincs lehetőség időkérésre, hogy tessék adni nekem öt percet, hogy felhergeljem magam.

Mészáros Blanka: A határokat feszegetem, de csak így van értelme!

Amikor a világ dübörög mögöttem, le kell tudom csendesíteni magamat. Számomra erre a naplóírás ad lehetőséget. Muszáj megőrizni ezeket a gondolatokat, mert ősi erőt és természetes energiát jelentenek.

Földi Béla: Ahol a szó ereje véget ér, ott kezdődik a táncé

A tánc magánvélemény – vallja Földi Béla.  Az igazi táncos az előadás során önmaga mélységét és magasságát, a világhoz és a pillanathoz való viszonyulását is feltárja, átadja. 


Eseménynaptár

2020
02/
06

Megismételt Választógyűlés a Budapest Music Centerben

2020
02/
28

Hangfelvételek regisztrációs határideje

2020
06/
30

Jogdíjkifizetés (külföldi jogdíjak)

2020
06/
30

Jogdíjkifizetés (2019. évi rádiós, lehívásos, háttérzenei és kiegészítő díjak, külföldi jogdíjak)

2020
09/
15

Audiovizuális adatlapok regisztrációs határideje

2020
10/
31

Jogdíjkifizetés (audiovizuális jogdíj, ismétlési jogdíj, külföldi jogdíjak)