Befektetési Politika

1. Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (a továbbiakban: „Egyesület”) Küldöttgyűlése az alábbiak szerint határozza meg az Egyesület befektetési politikáját.

2. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 3. pontjában foglaltakkal egyezően befektetési tevékenységnek minősül az Egyesület eszközeiből történő értékpapír-, társasági tagsági jogviszonyból eredő vagyoni értékű jog, ingatlan és más egyéb éven túli befektetést szolgáló vagyontárgy szerzésére irányuló tevékenység.

3. Az Egyesület – az óvatos és körültekintő gazdálkodás elvéből kiindulva – az ideiglenesen szabad pénzeszközeit kizárólag a jelen befektetési politikában meghatározott rendelkezések figyelembevételével fektetheti be.

4. Az egyesületi vagyon befektetésének célja, alapelvei
4.1. Az Egyesület befektetési tevékenységet kizárólag az előadóművészi jogok közös kezelésével összefüggő feladatainak hatékonyabb teljesítése, a kezelt vagyon értékének megóvása, lehetőség szerinti gyarapítása céljával folytathat. A befektetés ennek megfelelően
4.2. kizárólag a jogosultak érdekében,
4.3. a portfólió egészének biztonsága, minősége, likviditása és nyereségessége megőrzése érdekében történhet, úgy, hogy
4.4. a befektetett összeg megfelelő kockázatmegosztása útján a bármely meghatározott vagyonelemtől való túlzott függőség és a portfólió egészében a kockázat felhalmozódása elkerülhető legyen.
4.5. Az Egyesület befektetési tevékenysége során a befektetett vagyon biztonságára törekszik. Kockázatviselési hajlandósága alacsony, ezért esetleges magasabb hozam elérése érdekében sem vállalhat olyan kockázatot, amely az Egyesület likviditását vagy a kezelt vagyon megőrzésének biztonságát veszélyezteti.
4.6. Az Egyesület hozamelvárása: az összes befektetésére vonatkozóan átlagban az inflációt elérő (reál) hozamot kíván elérni. A hozamelvárás teljesítését az általános gazdasági környezet, infláció jelentős változása befolyásolhatja. Ha a reálhozam elérésére nincsen lehetőség, az Egyesület legalább az inflációhoz közelítő hozam elérésére törekszik. Az Egyesület a befektetési politika megvalósítása során köteles figyelembe venni, hogy sem a választható lekötési időtartam, sem a korábban elért hozamok nem jelentenek garanciát a hozamok nagyságára.

5. Az Egyesület az ideiglenesen szabad pénzeszközeit az alábbiakban meghatározott eszközökben tarthatja:
5.1. lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg
5.2. állampapír
5.3. kincstárjegy

6. Megfelel a jelen befektetési politika rendelkezéseinek, ha az Egyesület az éven túl lekötött betétet olyan banknál helyezi el, amely az Egyesület rendelkezésére álló ismeretek szerint megbízhatónak minősül és olyan standard feltételek mellett, amely minden más hasonló banki ügyfél számára elérhető. Nem minősül befektetésnek, ha az Egyesület szabad pénzeszközeit éven belüli bankbetétben helyezi el, ugyanakkor az Egyesület ebben az esetben is csak olyan bank szolgáltatását veheti igénybe, amely az Egyesület rendelkezésére álló ismeretek szerint megbízhatónak minősül és olyan standard feltételek mellett, amely minden más hasonló banki ügyfél számára elérhető.

7. Nem minősül befektetésnek az egyesület ingatlanvagyonának olyan változása, amelynek eredményeként az egyesület vagyonába új ingatlan kerül, amennyiben szerzésének forrása egy olyan ingatlan eladásából származik, amely a jelen szabályzat elfogadását legalább kettő évvel megelőzően már az egyesület vagyonának részét képezte, és az ingatlan tulajdonjogának megszerzésekor hatályos szabályok szerint az nem minősült befektetésnek.

8. Nem minősül a befektetési politika megsértésének az az eset, amikor az éven túli standard betéti kamat alacsony, vagy negatív és ezáltal a betét nominális összege is csökken.

9. Az Egyesület a befektetésből származó bevételt, ideértve a pénzügyi műveletek eredményét is, a jogszabályok és az egyesületi szabályzatok rendelkezéseivel összhangban csak
9.1. a működési költségek csökkentésére,
9.2. az előadóművészek részére történő felosztásra és kifizetésre
9.3. az előadóművészek szakmai-közösségi és szociális céljaira
9.4. a jelen befektetési politika előírásainak megfelelő további befektetésre
9.5. használhatja fel.

10. Az Egyesület befektetési tevékenységének alakulásáról, a befektetési politika megvalósulásáról az Elnökség
10.1. a Küldöttgyűlésnek évente beszámol.
10.2. A tagokat az éves elnökségi beszámoló útján tájékoztatja.

11. A befektetési politika megvalósításának szabályszerűségét a Felügyelőbizottság ellenőrzi.

12. A Befektetési Politikát az Egyesületbe belépni szándékozó taggal az Egyesület megismerteti oly módon, hogy azt az Egyesület honlapján hozzáférhetővé teszi.

Budapest, 2022. november 23.

dr. Gyimesi László
elnök

Utoljára frissítve: 2022. december 5-én

Az egységes szerkezetbe foglalt Befektetési Politika letölthető ide kattintva.

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk


Eseménynaptár

2024
02/
29

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms

2024
03/
26

Külföldről beszedett jogdíjak felosztása

2024
07/
04

Jogdíjkifizetés (Hangfelvételek felhasználása és külföldi jogdíjak) / Payout for sound recordings

2024
09/
26

Jogdíjkifizetés (Audiovizuális és online jogdíjak) / Payout for audiovisual and online royalties

2024
10/
31

Regisztrációs határidő (jogosultkutatás) / Deadline for registration (rightholder research)

2025
02/
28

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms