Döntéshozó és véleményező testületek

A Küldöttgyűlés az EJI Egyesület döntéshozó szerve, amelynek tagjait az Egyesület tagjai közvetlenül választják meg az ebből a célból összehívott választó gyűlésen, négy évre. A Küldöttgyűlés 15 főből áll, melyből 7 főt az Egyesület zeneművész szekciójából, 5 főt a színművész szekcióból, 2 főt a táncművész szekcióból, további 1 főt pedig az artistaművész szekcióból választ a választó gyűlés. A Küldöttgyűlésbe csak az Egyesület tagja választható. A Küldöttgyűlés dönt az Egyesület Alapszabályáról, Szervezeti és Működési Szabályzatáról, az éves költségvetésről, a Felosztási Szabályzatról. A Küldöttgyűlés választja meg az Egyesület Elnökét, az Elnökség, a Felügyelőbizottság és a jogdíjbizottságok tagjait, kijelöli továbbá az Egyesület gazdálkodását ellenőrző független könyvvizsgálót. A Küldöttgyűlés 2020. május 20. napján az Egyesület elnökének dr. Gyimesi Lászlót választotta meg. A Küldöttgyűlés tagjai ide kattintva tekinthetőek meg.

Az Elnökség az EJI Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. Az öt főből álló Elnökség tagjait a Küldöttgyűlés - a küldöttek jelölése alapján - négy évre választja meg. Az Elnökségnek hivatalból tagja az EJI Egyesület Elnöke. Az Elnökség tagjai ide kattintva tekinthetők meg.

A Felügyelőbizottság feladata annak megállapítása, hogy az EJI Egyesület a közös jogkezeléshez kapcsolódó feladatait célszerűen és szabályszerűen látja-e el. A célszerűségi vizsgálat során a Felügyelőbizottság ellenőrzi, hogy az Irodának a jogdíjak mértékének megállapításával és begyűjtésével kapcsolatos tevékenysége megfelel-e a jogosultak érdekeinek. A Felügyelőbizottság tagjai ide kattintva tekinthetőek meg.

A Jogdíjbizottságok legalább 3, legfeljebb 15 egyesületi tagból álló testület, melynek tagjait a Választmány választja meg. Jogdíjbizottságot lehet alakítani a támogatási politikára, valamint a jogdíjaknak az előadóművészek egyéb, különösen szociális és kulturális céljait szolgáló felhasználására vonatkozó döntések előkészítésére, továbbá a jogdíjak felosztásával kapcsolatosan a tagok között vagy a tag és az egyesület között kialakult vita békés rendezésének előkészítésére. A Jogdíjbizottságok tagjai ide kattintva tekinthetőek meg.

Az Egyesület korábbi döntéshozó testületeire vonatkozó adatok itt tekinthetőek meg:

Elnökség (2016-2020)
Elnökség (2012-2016)
Felügyelőbizottság (2016-2020)
Ellenőrző Bizottság (2012-2016)
Jogdíjbizottságok (2016-2020)
Jogdíjbizottságok (2012-2016)

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk


Eseménynaptár

2021
03/
01

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje

2021
04/
29

Jogdíjkifizetés (külföldi jogdíjak és 2020. évi jogosultkutatás eredménye)

2021
07/
30

Jogdíjkifizetés (2020. évi rádiós, lehívásos, háttérzenei és kiegészítő díjak, külföldi jogdíjak)

2021
08/
02

Audiovizuális adatlapok regisztrációs határideje

2021
10/
20

Jogdíjkifizetés (2020. évi audiovizuális jogdíj, ismétlési jogdíj, külföldi jogdíjak)

2021
11/
30

Jogdíjkifizetés (külföldi jogdíjak)