Döntéshozó és véleményező testületek

A Küldöttgyűlés az EJI Egyesület döntéshozó szerve, amelynek tagjait az Egyesület tagjai közvetlenül választják meg az ebből a célból összehívott választó gyűlésen, négy évre. A Küldöttgyűlés 15 főből áll, melyből 7 főt az Egyesület zeneművész szekciójából, 5 főt a színművész szekcióból, 2 főt a táncművész szekcióból, további 1 főt pedig az artistaművész szekcióból választ a választó gyűlés. A Küldöttgyűlésbe csak az Egyesület tagja választható. A Küldöttgyűlés dönt az Egyesület Alapszabályáról, Szervezeti és Működési Szabályzatáról, az éves költségvetésről, a Felosztási Szabályzatról. A Küldöttgyűlés választja meg az Egyesület Elnökét, az Elnökség, a Felügyelőbizottság és a jogdíjbizottságok tagjait, kijelöli továbbá az Egyesület gazdálkodását ellenőrző független könyvvizsgálót. A Küldöttgyűlés 2024. március 26. napján az Egyesület elnökének dr. Gyimesi Lászlót választotta meg. A Küldöttgyűlés tagjai ide kattintva tekinthetőek meg.

Az Elnökség az EJI Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. Az öt főből álló Elnökség tagjait a Küldöttgyűlés - a küldöttek jelölése alapján - négy évre választja meg. Az Elnökségnek hivatalból tagja az EJI Egyesület Elnöke. Az Elnökség tagjai ide kattintva tekinthetők meg.

A Felügyelőbizottság feladata annak megállapítása, hogy az EJI Egyesület a közös jogkezeléshez kapcsolódó feladatait célszerűen és szabályszerűen látja-e el. A célszerűségi vizsgálat során a Felügyelőbizottság ellenőrzi, hogy az Irodának a jogdíjak mértékének megállapításával és begyűjtésével kapcsolatos tevékenysége megfelel-e a jogosultak érdekeinek. A Felügyelőbizottság tagjai ide kattintva tekinthetőek meg.

A Jogdíjbizottságok legalább 3, legfeljebb 15 egyesületi tagból álló testület, melynek tagjait a Választmány választja meg. Jogdíjbizottságot lehet alakítani a támogatási politikára, valamint a jogdíjaknak az előadóművészek egyéb, különösen szociális és kulturális céljait szolgáló felhasználására vonatkozó döntések előkészítésére, továbbá a jogdíjak felosztásával kapcsolatosan a tagok között vagy a tag és az egyesület között kialakult vita békés rendezésének előkészítésére. A Jogdíjbizottságok tagjai ide kattintva tekinthetőek meg.

Az Egyesület korábbi döntéshozó testületeire vonatkozó adatok itt tekinthetőek meg:

Elnökség (2020-2024)
Elnökség (2016-2020)
Elnökség (2012-2016)
Felügyelőbizottság (2020-2024)
Felügyelőbizottság (2016-2020)
Ellenőrző Bizottság (2012-2016)
Jogdíjbizottságok (2020-2024)
Jogdíjbizottságok (2016-2020)
Jogdíjbizottságok (2012-2016)

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk


Eseménynaptár

2024
02/
29

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms

2024
03/
26

Külföldről beszedett jogdíjak felosztása

2024
07/
04

Jogdíjkifizetés (Hangfelvételek felhasználása és külföldi jogdíjak) / Payout for sound recordings

2024
09/
26

Jogdíjkifizetés (Audiovizuális és online jogdíjak) / Payout for audiovisual and online royalties

2024
10/
31

Regisztrációs határidő (jogosultkutatás) / Deadline for registration (rightholder research)

2025
02/
28

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms