I. számú melléklet a rádiós ismétlési jogdíjak felosztásáról

1. Előzmények

1.1. A televíziós ismétlési jogdíj a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége (MSZSZ) kezdeményezésére jött létre Magyarországon, mert az EJI jogelődje az MSZSZ 1985-ben sikerrel olyan szerződést kötött a Magyar Televízióval, amely alapján az MTV díjazás megfizetését vállalta a televíziós műsorok ismétlése után.

1.2. Az MSZSZ-EJI szándéka már 1985-ben is az volt, hogy az ismétlési jogdíjat a televíziós műsorok mellett a rádiós műsorokra is kiterjessze, a közszolgálati rádió vezetése azonban ettől egészen 2012-ig elzárkózott. Az EJI és az MTVA között ekkor létrejött szerződés azonban nem oldotta meg a rádiós ismétlési jogdíjak kérdését, mivel az MTVA egészen 2022-ig nem szolgáltatott olyan műsor adatokat, amelyek alapján az EJI a rádiós ismétlés jogcímen beszedett jogdíjat fel tudta volna osztani az egyébként jellemzően ismert jogosultak között. A tarthatatlan helyzetet az EJI és az MTVA között 2021 végén létrejött szerződés rendezte végül, mivel az kifejezett rendelkezést tartalmazott a felhasználási adatok tekintetében. E változással jutottak az EJI birtokába azok az adatok, amelyek alapján megvalósulhat a rádiós ismétlési jogdíjak felosztása.

1.3. Az EJI 2012. és 2021. évek között – a Felosztási Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően – az MTVA által megfizetett jogdíjnak 25 százalékát különítette el a rádiós ismétlési műsorok előadói számára. Mivel e jogdíjak a felosztáshoz elengedhetetlenül szükséges műsor adatok hiányában egészen mostanáig nem voltak feloszthatóak, azokat az EJI a beszedés óta elkülönített módon tartotta nyilván.

1.4. A Küldöttgyűlés úgy határoz, hogy a 2012. és 2021. között jogdíjakat egy eljárás keretei között osztja fel, ezzel lezárva a rádiós ismétlési jogdíjak bevezetésének első szakaszát. A Küldöttgyűlés e döntése során figyelembe vette, hogy
a) ebben az időszakban jelentős összegű jogdíj halmozódott fel, amelynek mielőbbi kifizetése az érintett és jogosult előadóművészek érdeke;
b) a jogdíjat megfizető felhasználó adatszolgáltatása még így is sok tekintetben hiányos, évente is eltérő szerkezetű;
c) a rádiós ismétlési jogdíjak felosztásához szükséges háttér-adatbázisok felépítése jelentős adminisztratív erőforrásokat igényel az EJI oldalán.

1.5. A Küldöttgyűlés rögzíti, hogy – miként minden újonnan bevezetésre kerülő egyéni felosztás esetén – a rádiós ismétlési jogdíj esetén is 3-5 év szükséges ahhoz, hogy az EJI a közreműködőkre vonatkozó adatok túlnyomó részével rendelkezzen. Ebben az időszakban az adathiányra visszavezethető utólagos jogdíj-reklamációk száma, illetve értéke meghaladja a normál működés során tapasztalt mennyiséget. Erre tekintettel indokolt olyan – a Felosztási Szabályzat I. Rész 5.6. pontjában meghatározottok felüli – jogdíj-tartalékot képezni, amelyből a felosztást követően megalapozott jogdíjigényt előterjesztő előadóművészek igénye kielégíthető.

1.6. A Küldöttgyűlés tisztában van azzal, hogy sok év jogdíjának egy eljárásban történő kifizetése a kevésbé figyelmes előadóművészek számára olyan téves látszatot kelthet, hogy ez a jogdíj évente rendelkezésre fog állni. Erre tekintettel a Küldöttgyűlés kiemelten fontosnak tartja, hogy a jogdíjfelosztásról szóló valamennyi kommunikáció hangsúlyosan jelezze a jogosultaknak azt a tényt, hogy a jogdíjfelosztás során az EJI egy évtizednyi jogdíjat fizet ki egyszerre. Ezért a jogdíj kifizetésének értesítőjén – tekintet nélkül az egyes évek tényleges adataira – a teljes jogdíj összegét évenkénti elosztásban is, majd annak összesítésével kell közölni, így is érzékeltetve azt, hogy a jogdíj egy évtized alatt keletkezett.

1.7. A Küldöttgyűlés az első rádiós ismétlési jogdíjfelosztást követően áttekinti a levonható tapasztalatokat és az alapján módosítja a Felosztási Szabályzat vonatkozó rendelkezéseit.

2. A korábban beszedett jogdíjak felosztása

2.1. A Küldöttgyűlés – az Elnökség javaslatára – akként határoz, hogy a 2012. és 2021. közötti időszakra megfizetett és elkülönítetten kezelt, a Felosztási Szabályzat III. Része szerinti rádiós ismétlési jogdíjat egy eljárásban kell felosztani.

2.2. Tekintettel arra, hogy a Küldöttgyűlés 2020. december 14. napján a magánmásolási díj vonatkozásában módosította a Felosztási Szabályzat III. részét, a Küldöttgyűlés akként határoz, hogy a felhasználó által megfizetett jogdíjon felül a Felosztási Szabályzat I. Rész 3.4, 5.6., 7. és 8.1. pontja szerinti egyéb jogdíj-elemeket akkor kell a felosztás során figyelembe venni, ha a megismételt műsorok perchossza a tárgyév december 31. napjáig teljeskörűen rendelkezésre álltak.

2.3. A Küldöttgyűlés akként határoz, hogy a 2.1. és 2.2. pontok szerint megállapított felosztható jogdíj összegéből a Felosztási Szabályzat I. Rész 5.6. pontjában meghatározott tartalékon túl, további tíz százalékot kell elkülöníteni a felosztást követően keletkezett és megalapozottnak bizonyuló igények kielégítésére.

2.4. A Küldöttgyűlés akként határoz, hogy a 2.1. pont szerinti jogdíjakat a közszolgálati médiaszolgáltató által azonos időszakra szolgáltatott játszási listák összessége alapján kell felosztani, függetlenül attól, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató adott évre hány rádiós csatorna műsorát tartalmazó játszási listát bocsátott az EJI rendelkezésére.

2.5. A Küldöttgyűlés akként határoz, hogy ha a játszási lista alapján a megismételt rádiós műsor hossza nem állapítható meg, úgy azt a Felosztási Szabályzat II. Rész 2.3.2. pontja alapján kell megállapítani.

2.6. Ez a melléklet a 2.1. pont szerinti jogdíjak felosztását követő naptári év április 30. napján hatályát veszíti.

Utoljára módosítva: 2022. május 26. napján

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk


Eseménynaptár

2024
02/
29

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms

2024
03/
26

Külföldről beszedett jogdíjak felosztása

2024
07/
04

Jogdíjkifizetés (Hangfelvételek felhasználása és külföldi jogdíjak) / Payout for sound recordings

2024
09/
26

Jogdíjkifizetés (Audiovizuális és online jogdíjak) / Payout for audiovisual and online royalties

2024
10/
31

Regisztrációs határidő (jogosultkutatás) / Deadline for registration (rightholder research)

2025
02/
28

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms