Jogdíjfelosztás a meghosszabbított védelmi idejű hangfelvételben rögzített előadás felhasználására vonatkozó adatok alapján

VI. Rész
Jogdíjfelosztás a meghosszabbított védelmi idejű hangfelvételben rögzített előadás többszörözésére, terjesztésére, illetve lehívásos felhasználására vonatkozó adatok alapján ("Kiegészítő díjazás")


1. Értelmező rendelkezések

1. 1. A "hangfelvétel" kifejezésen azt a hangfelvételben rögzített előadást kell érteni, melyet először a felhasználás évét legalább ötven évvel megelőzően hoztak először forgalomba, vagy – ha erre nem került sor – közvetítettek először nyilvánossághoz, feltéve, hogy a felhasználás évében a hangfelvétel még védelem alatt állt.

1. 2. Az "érintett előadóművész" kifejezésen a hangfelvétel elkészítése során közreműködő azon előadóművészt kell érteni, akit a hangfelvétel előállítójával kötött felhasználási szerződés szerint a hangfelvétel többszörözése, terjesztése, illetve lehívásos felhasználása után ismétlődő díjazás nem illet meg.

1. 3. A "hangfelvétel előállító" kifejezésen azt a természetes személyt, jogi személyt, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot kell érteni, aki (amely) az EJI hatályos díjszabása szerint a hangfelvétel többszörözése, terjesztése, illetve lehívásos felhasználása után a kiegészítő díjazást megfizetni, az adatszolgáltatási kötelezettséget pedig teljesíteni köteles.

2. Kiegészítő díjazás felosztása az adatszolgáltatás alapján

2. 1. A felosztási időszak

2. 1. 1. A hangfelvétel előállító által megfizetett kiegészítő díjazást az általa szolgáltatott adatok, illetve az érintett előadóművészek által benyújtott hangfelvételi adatlapok alapján kell felosztani az érintett előadóművészek között.

2. 1. 2. A kiegészítő díjazás felosztását – ha az Elnökség másként nem dönt – évente egy ízben kell elvégezni, az továbbá mindig az egy naptári évben végzett felhasználás után megfizetett kiegészítő díjazásra terjed ki (felosztási időszak). Ha a felosztási időszakról az Elnökség dönt, egy évnél hosszabb felosztási időszak csak kivételesen indokolt esetben határozható meg.

2. 1. 3. A kiegészítő díjazás felosztása akkor kezdődhet meg, ha a hangfelvétel előállító az adott naptári évben felhasznált hangfelvételek után a kiegészítő díjazást megfizette, és a felhasznált hangfelvételekről teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett.

2. 1. 4. Ha a hangfelvétel előállító díjfizetési vagy adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, a kiegészítő díjazást a hibátlan teljesítés tényleges megtörténtét követően kell felosztani.

2. 2. A kiegészítő díjazás felosztásának első lépcsője
A kiegészítő díjazás felosztása az adatszolgáltatásban szereplő hangfelvételek között: az egy hangfelvételre eső kiegészítő díjazás megállapítása

2. 2. 1. A kiegészítő díjazást a felhasznált hangfelvételek között a hangfelvétel előállító adatszolgáltatásában megjelölt bevételek arányában kell megosztani.

2. 2. 2. Ha a hangfelvétel előállító adatszolgáltatásából az egyes hangfelvételekre eső kiegészítő díjazás mértéke egyértelműen nem állapítható meg, úgy a kiegészítő díjazást az érintett hangfelvételek között egyenlő arányban kell megosztani.

2. 3. A kiegészítő díjazás felosztásának második lépcsője
Az egy hangfelvételre eső kiegészítő díjazás felosztása az érintett előadóművészek között

2. 3. 1. Az egy hangfelvételre eső kiegészítő díjazást azon előadóművészek között kell megosztani, akik a hangfelvétel elkészítése során közreműködött és a hangfelvétel többszörözése, terjesztése, illetve lehívásos felhasználása után ismétlődő díjazásra nem jogosult.

2. 3. 2. A jogdíjat a hangfelvétel elkészítésében közreműködő valamennyi előadóművész között kell felosztani. A hangfelvétel elkészítésében közreműködő előadóművészek körének megállapítása során a hangfelvétel előállító adatszolgáltatását, a Felosztási Szabályzat I. Rész 2.2./A. pontja szerinti hangfelvételi adatlapokat , továbbá az I. Rész 5.3. pontja szerinti nyilatkozatokat kell figyelembe venni. Ha a felosztáshoz figyelembe veendő jelen pont szerinti adatok között ellentmondás lenne, úgy a közreműködés ténye, illetve jellege vonatkozásában az érintett előadóművész adatlapján tett nyilatkozatát kell figyelembe venni.

2. 3. 3. Ha a hangfelvétel előállító adatszolgáltatása a hangfelvétel elkészítésében közreműködő és kiegészítő díjazásra jogosult előadóművészként a hangfelvétel elkészítésében közreműködő előadóművészek közös néven szereplő együttesét vagy csoportját jelöli meg, úgy az egy hangfelvételre eső kiegészítő díjazás felosztása során azt kell az együttes, vagy csoport tagjának tekinteni, aki hangfelvételi adatlapján tett nyilatkozata szerint részt vett a hangfelvétel elkészítésében, vagy ilyen hiányában a személyi adatlapján tett nyilatkozata szerint a hangfelvétel elkészítésének időpontjában az együttes tagja volt. Ha a hangfelvétel elkészítésének időpontja a hangfelvétel előállító adatszolgáltatása alapján, vagy az erre vonatkozó hangfelvételi adatlapok hiányában nem állapítható meg egyértelműen, úgy minden olyan előadóművész részesül a kiegészítő díjazásból, aki személyi adatlapján tett nyilatkozata szerint az együttesnek vagy csoportnak a kiegészítő díjazásra jogosító időszakon belül bármikor tagja volt.

2. 3. 4. Az egy hangfelvételre eső kiegészítő díjazásból valamennyi érintett előadóművész egyenlő arányban részesül.

Utoljára frissítve 2018. január 5. napján

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk

Fesztbaum Béla: A színház számomra szenvedély

Fesztbaum Béla a színházi jelmez mögött mindig az embert keresi, és a hangot, amellyel üzenetet tud közvetíteni múlt és jelen között.

Szulák Andrea: A színház csapatjáték, nem jó, ha valaki túl sok a színpadon

Elegancia, közvetlenség, humor, hiteleség – Szulák Andrea igazi díva, akinek minden rezdülése, vibrálása érzékeny összhangban áll.

Füstös Bálint: Zeneszeretőből fanatikussá váltam

Füstös Bálint kamaszkora óta a zene szerelmese, gitárját szinte soha sem hagyja magára, gondolatai minden pillanatban a zene körül forognak. Tehetségét a zene világa hamar felismerte. 2014-ben alapította meg Törőcsik Kristóffal és Lábas Vikivel közösen a Margaret Island zenekart. 

Bródy János: Minden dal egy kicsit olyan, mintha a gyermekem lenne

Az Illés-együttes volt a kezdet, a lázadó kamaszkor, az első nagy szerelmek és csalódások korszaka. A Fonográf idején értem igazán tudatos művésszé és az első szólólemezem sikere avatott engem önálló előadóvá. 

Koncz Zsuzsa: Hiszek a dalok erejében

Rájöttem, a dalokkal olyan eszköz van a kezemben, amellyel kifejezhetem, kiénekelhetem azt, hogy milyennek látom a világot. - Interjú Koncz Zsuzsával


Eseménynaptár

2020
02/
28

Hangfelvételek regisztrációs határideje

2020
05/
20

Küldöttgyűlés (elektronikus hírközlési eszköz útján)

2020
06/
30

Jogdíjkifizetés (külföldi jogdíjak)

2020
07/
03

Jogdíjkifizetés (2019. évi rádiós, lehívásos, háttérzenei és kiegészítő díjak, külföldi jogdíjak)

2020
09/
15

Audiovizuális adatlapok regisztrációs határideje

2020
10/
31

Jogdíjkifizetés (audiovizuális jogdíj, ismétlési jogdíj, külföldi jogdíjak)