Meghívó választógyűlésre

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (1033 Budapest, Vörösvári út 101.) Küldöttgyűlése az Alapszabály 9.1.2. pontja alapján az Egyesület választógyűlését 2024. február 15. napjára (csütörtök) 11:00 órai kezdettel hívja össze az EJI székhelyére (1033 Budapest, Vörösvári út 101.). A választógyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. A Küldöttgyűlés a választógyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt választógyűlést

2024. február 22. napjára (csütörtök) 11:00 órára

változatlan napirenddel és az eredeti meghívóval a Budapest Music Centerbe (1093 Budapest, Mátyás utca 8.) hívja össze. A megismételt gyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A választógyűlés napirendje:

  1. Határozatképesség megállapítása: a Jelölő, Szavazatszámláló és Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése a Választógyűlés határozatképességéről
  2. A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
  3. A Küldöttgyűlés tevékenységéről szóló beszámoló (határozathozatal nélkül)
  4. A Felügyelőbizottság beszámolója az EJI működéséről (határozathozatal nélkül)
  5. A Jelölő, Szavazatszámláló és Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése a tisztújítás előkészítéséről
  6. A Küldöttgyűlés tagjainak megválasztása (szükség esetén megismételt szavazással)
  7. A Jelölő, Szavazatszámláló és Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése a választás eredményéről
  8. A Küldöttgyűlés megválasztott tagjairól hozott határozat kihirdetése
  9. Egyebek (határozathozatal nélkül).

Kérjük tagjainkat, hogy részvételi szándékukat e-mailen a valasztogyules@eji.hu levelezési címen vagy telefonon az (1) 479-5164-es telefonszámon jelezzék számunkra.

Tájékoztatjuk, hogy - az Alapszabály 9.1.6. pontja és a választási ügyrend 4.4. pontja szerint - annak, aki a választógyűlésen személyes részvétel helyett elektronikus úton kíván részt venni, úgy erre vonatkozó igényét legkésőbb a választógyűlést megelőző három munkanappal kell írásban jeleznie az EJI számára.

Ha az új küldöttgyűlésbe tagot kíván jelölni, azt az erre a célra létrehozott jelölő lap kitöltésével teheti meg. Jelöltet állítani írásban lehet, legkésőbb a választógyűlést megelőző második munkanap (2024. február 13.) 13:00 óráig, ha pedig megismételt választó gyűlésre van szükség, úgy az azt megelőző munkanap (2024. február 21.) 13:00 óráig. A választógyűlésen jelölt állítására nincs lehetőség.

Tájékoztatjuk, hogy a Küldöttgyűlés a jelölőbizottság tagjává Brieber János táncművészt, Molnár Zsuzsanna színművészt és Szabó András Bálint zeneművészt választotta meg. A Bizottság póttagja Wagner Gábor zeneművész. Tájékoztatásul a Küldöttgyűlés jelenlegi tagjainak névsorát csatoltan megküldjük.

Figyelem! A választógyűlés nem nyilvános, azon az Egyesület tagjain kívül kizárólag az Egyesület munkavállalói továbbá az Elnökség, illetve a Küldöttgyűlés által meghívott személyek és az Egyesület jogi képviselője vehetnek részt, tanácskozási joggal.

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk


Eseménynaptár

2024
02/
29

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms

2024
03/
26

Külföldről beszedett jogdíjak felosztása

2024
07/
04

Jogdíjkifizetés (Hangfelvételek felhasználása és külföldi jogdíjak) / Payout for sound recordings

2024
09/
26

Jogdíjkifizetés (Audiovizuális és online jogdíjak) / Payout for audiovisual and online royalties

2024
10/
31

Regisztrációs határidő (jogosultkutatás) / Deadline for registration (rightholder research)

2025
02/
28

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms