2021 03/01

Újabb azonnali gyorssegélyről döntött az EJI

Az EJI az előadóművészek megsegítésére újabb rendkívüli szociális támogatás folyósításáról döntött.

Az alábbiakban tájékoztatást adunk a támogatás keretösszegéről, az igénybevételhez szükséges konkrét teendőkről és az elbírálás módjáról.

Ki igényelheti a támogatást?
A rendkívüli szociális segélyezés lehetősége valamennyi előadó-művészeti ág jogosultjait azonos feltételek mellett illeti meg. Kiterjed minden, az EJI által regisztrált előadóművészre, függetlenül állampolgárságtól, állandó lakhelytől, illetve egyéb, az erre vonatkozó szabályzatban kifejezetten nem említett körülménytől. Ha a benyújtott igények meghaladják a rendkívüli szociális támogatás megítélésre rendelkezésre álló forrásokat, előnyben részesülnek azok az előadóművészek, akik a 2020 márciusában, illetve novemberében elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt nem kaptak az EJI-től rendkívüli szociális támogatást, illetve azok, akik magukon kívül más személyeket is eltartanak.

Milyen összegű a támogatás?
Az EJI Elnöksége által megállapított rendkívüli szociális segélykeret összesen 60 millió forint. Az egy személynek folyósítható összeg mértéke az eltartottak számától, az egy háztartáson belüli egyéb jövedelmektől függően 50 ezertől 140 ezer forintig terjedhet.

Mik az igénylés feltételei?
Rendkívüli szociális segély kizárólag azon előadóművész számára állapítható meg, aki személyi adatlapját a 2020. szeptember 29. napját megelőzően benyújtotta az EJI-hez, vagy e dátumot megelőzően előadóművészként tagsági jogviszonyt hozott létre az EJI-vel együttműködési megállapodást kötő, előadóművészeket képviselő, önsegélyező feladatot is ellátó érdekvédelmi egyesülettel (szakszervezet vagy MASZK), valamint:

  1. nem áll munkaviszonyban (közalkalmazotti jogviszonyban) se előadóművészként, se más munkakörben,
  2. a családi pótlék kivételével nem részesül semmilyen társadalombiztosítási vagy más rendszeres ellátásban (nem nyugdíjas, nem részesül művészeti járadékban… stb.);
  3. előadóművészeti tevékenységét főfoglalkozásszerűen folytatta, egyéb tevékenységből, vállalkozásból nincs jövedelme, bevétele;
  4. nem kötött olyan megállapodást megbízóval, amelynek alapján a jövőbeli előadás hatósági korlátozás megszűnése utáni megtartásának feltételével a díjazásának egészét vagy egy részét a megbízó megelőlegezte,
  5. a kérelmező nyilatkozik arról, hogy a kérelem benyújtásakor nincs havi 100 ezer forintot meghaladó egyéb bevétele, vagy bármely jogon alapuló díjbevétele (pl. ingatlan bérbeadás, kamatbevétel, jogdíj), vállalkozási bevétele, továbbá saját, vagy vele egy háztartásban élő közvetlen hozzátartozója nevén nincs olyan bankszámla, megtakarítás, értékpapír, amelynek az összege a kérelem benyújtása napján eléri a 200 ezer forintot.

Hogyan kell benyújtani a kérelmet?
A rendkívüli szociális támogatás iránti kérelmet az EJI által rendszeresített formanyomtatványon, kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. Az űrlap letölthető ide kattintva.

Meddig lehet benyújtani a kérelmet?
A szociális kérelem benyújtási határideje 2021. március 10.

Mikor és milyen formában fizet az EJI?
A megállapított rendkívüli szociális támogatást az EJI 2021. március 31-ig utalja át. A járványveszély miatt kifejezetten kizárjuk a rendkívüli szociális támogatás pénztári, illetve postai küldeményként történő kifizetését. Ezért a bankszámlaszám megjelölése a kérelem kötelező kelléke.

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk


Eseménynaptár

2024
02/
29

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms

2024
03/
26

Külföldről beszedett jogdíjak felosztása

2024
07/
04

Jogdíjkifizetés (Hangfelvételek felhasználása és külföldi jogdíjak) / Payout for sound recordings

2024
09/
26

Jogdíjkifizetés (Audiovizuális és online jogdíjak) / Payout for audiovisual and online royalties

2024
10/
31

Regisztrációs határidő (jogosultkutatás) / Deadline for registration (rightholder research)

2025
02/
28

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms